مستقر بودن ۳۳ شرکت دانش بنیان در مرکز تحقیقات کشاورزی استان
مستقر بودن ۳۳ شرکت دانش بنیان در مرکز تحقیقات کشاورزی استان

به گزارش صدای آناک،فتحی در سلسله نشست رسم خدمت در دوره سیزدهم در جمع اصحاب رسانه افزود:در بخش کشاورزی وظیفه ایجاد امنیت غذایی و تامین غذای مورد نیاز جامعه را عهده داریم و نیز تامین غذای مورد نیاز مستلزم استفاده از دانش و علوم روز در بخش کشاورزی است تا بتوانیم میزان عملکرد واحدهای تولیدی […]

به گزارش صدای آناک،فتحی در سلسله نشست رسم خدمت در دوره سیزدهم در جمع اصحاب رسانه افزود:در بخش کشاورزی وظیفه ایجاد امنیت غذایی و تامین غذای مورد نیاز جامعه را عهده داریم و نیز تامین غذای مورد نیاز مستلزم استفاده از دانش و علوم روز در بخش کشاورزی است تا بتوانیم میزان عملکرد واحدهای تولیدی را افزایش دهیم.

وی گفت: در سال اول کشاورزان رغبت بیشتری برای کشت گندم و افزایش عملکرد خود داشته و باعث شد میزان خرید گندم و تولید گندم به صورت تصاعدی افزایش پیدا کند و امیدوارم این سیاست در حوزه‌ی آرد و نان نیز تدوام یافته و باعث خود کفایی شود.

فتحی عنوان کرد:در سال ۱۴۰۲ آذربایجان شرقی در حوزه خبازی به خودکفایی رسید و امسال نیز خودکفایی در حوزه آرد نان تداوم پیدا خواهد کرد.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سیاست اولیه دولت سیزدهم بود که پایاب سد قیزقلعه‌ سی یکی از این پروژه‌ها بود.

رئیس جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اتمام پروژه های نیمه تمام سازه ای سیاست های دولت سیزدهم اشاره کرد و گفت: پایاب سد قیز قلعه سی از سال ۹۴ آغاز شده بود و ۹۵ درصد پیشرفت داشت و با روی کار آمدن دولت سیزدهم و جذب منابع ۵ درصد باقیمانده پایاب سد تکمیل و این پایاب به بهره برداری رسید.

فتحی ادامه داد: تکمیل پروژه‌های نیمه تمام سیاست اولیه دولت سیزدهم بود که پایاب سد قیزقلعه‌ سی یکی از این پروژه‌ها بود و در طول ۳ سال گذشته ۱۸۷ قنات تحویل بهره برداران شده و سالانه حدود ۱۳۵ کیلومتر بهسازی کانال های آبیاری عمومی انجام شده است.

وی اظهار کرد: پروژه پایاب سد هریس، میانه، خدا آفرین را از جمله پروژه‌های نیمه تمام عنوان کرد که با تامین منابع مورد بهره برداری قرار گرفت

وی در خصوص تامین مواد پروتئینی اشاره کرد و گفت: مردمی سازی یارانه ها و حذف ارز ترجیحی در حوزه تامین نهاده های دامی اتفاق مبارکی است که با روی کار آمدن دولت سیزدهم محقق شد و تولیدات استان در مواد پروتئینی قبل از دولت سیزدهم ۷۰ هزار تن بود که اکنون به ۱۰۰ هزار تن رسیده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: در طول سه سال گذشته ۱۸۷ رشته قنات بازسازی و مورد مرمت قرار گرفت.

فتحی در سخنان خود ادامه داد: در حال حاضر ظرفیت جوجه ریزی استان به ۷ میلیون قطعه افزایش پیدا کرده است.