افتخاری دیگر برای ورزش سه گانه استان آذربایجان شرقی:  فرامرز رنجکش رییس هیات سه گانه استان به عنوان مدیر فنی فدراسیون سه گانه کشور منصوب شد
افتخاری دیگر برای ورزش سه گانه استان آذربایجان شرقی:  فرامرز رنجکش رییس هیات سه گانه استان به عنوان مدیر فنی فدراسیون سه گانه کشور منصوب شد

به گزارش  آناک پرس به نقل از روابط عمومی هیات سه گانه استان آذربایجان شرقی؛ دکتر مهدی گودرزی رئیس فدراسیون با صدور حکمی فرامرز رنجکش رئیس هیات ورزش سه گانه استان آذربایجان شرقی را به عنوان مدیر فنی فدراسیون منصوب نمود. در این حکم چنین آمده است: باعنایت به سوابق و تجارت ارزشمند جنابعالی در […]

به گزارش  آناک پرس به نقل از روابط عمومی هیات سه گانه استان آذربایجان شرقی؛ دکتر مهدی گودرزی رئیس فدراسیون با صدور حکمی فرامرز رنجکش رئیس هیات ورزش سه گانه استان آذربایجان شرقی را به عنوان مدیر فنی فدراسیون منصوب نمود.

در این حکم چنین آمده است:
باعنایت به سوابق و تجارت ارزشمند جنابعالی در ورزش سه گانه به موجب این حکم به عنوان مدیر فنی فدراسیون سه گانه منصوب می گردید.
امید است با تخصص و تجارب ارزنده خود و استفاده از فرصت ها منطبق با سیاست ها و اهداف فدراسیون ورزش سه گانه در پیشرفت این فدراسیون و ورزشکاران این رشته موفق و موید باشید.
از خداوند منان توفیق جنابعالی را خواستارم.