نهادینه سازی بهره‌وری نیازمند تیم سازی و شبکه سازی است
نهادینه سازی بهره‌وری نیازمند تیم سازی و شبکه سازی است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نهادینه سازی بهره وری نیازمند تیم سازی و شبکه سازی بر پایه برنامه های بنیادی هر بخش است. به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده ظهر امروز در همایش بهره‌وری سلامت که با حضور استان های آذربایجان شرقی، […]

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نهادینه سازی بهره وری نیازمند تیم سازی و شبکه سازی بر پایه برنامه های بنیادی هر بخش است.

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، حیدر فتح‌زاده ظهر امروز در همایش بهره‌وری سلامت که با حضور استان های آذربایجان شرقی، غربی، زنجان و اردبیل در دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار شد، اظهار کرد: نگاه به آینده نگری، تکمیل زنجیره ارزش بهم پیوسته و تحقق برنامه ها با رویکرد خلق نیاز آفرینی از جمله شاخص‌های نهادینه سازی بهره وری به شمار می‌روند. 

وی افزود: با توجه به تغییر جمعیت در گروه‌های عمده سنی و گذار جامعه از جوانی به میانسالی و سالمندی نیازمند تدوین برنانه راهبردی با رویکرد آینده‌نگری و کیفی‌سازی نیرو در بخش ساختار سنی جمعیت و بخصوص ساختار نیروی انسانی شاغل در بخش های تولیدی، زیربنایی و دانش بنیان هستیم. 

فتح‌زاده بر ضرورت اصلاح فرایندهای اداری، اولویت‌دهی، نیازسنجی و تناسب‌سازی آن با نیازهای جامعه هدف، تاکید کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی، نگاه سیستمی و مشارکت سازی را جان مایه بهره وری و خلق ارزش افزوده دانست.