ظرفیت ‌های اقتصادی کشور؛ پیشرفت (رونق تولید) است
ظرفیت ‌های اقتصادی کشور؛ پیشرفت (رونق تولید) است

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری و تبیین رونق تولید به عنوان شعار سال، یکی از دلایل امکان تحقق این شعار در سال جاری را وجود ظرفیت های متعدد کشور برشمردند. ایشان فرمودند: کارشناس‌های ما معتقدند که ظرفیّتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد، ظرفیّتهای بسیار آماده و […]

رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی آغاز سال ۱۳۹۸ به آحاد ملت ایران، ضمن نامگذاری و تبیین رونق تولید به عنوان شعار سال، یکی از دلایل امکان تحقق این شعار در سال جاری را وجود ظرفیت های متعدد کشور برشمردند. ایشان فرمودند: کارشناس‌های ما معتقدند که ظرفیّتهای کشور برای شکوفایی اقتصاد، ظرفیّتهای بسیار آماده و مستعد و کاملی است.

اگر چه خاطرات پر التهاب اقتصادی سال ٩٧، سایه‌ای بسیار بدبینانه را بر  پیش‌بینی های عمومی از وضعیت اقتصادی سال ٩٨، فرو انداخته، به همین منظور با توکل بر خدای منان و با تمرکز بر آیات الهی و قرآنی حمایت از (رونق تولید) اشتغال را در جامعه اسلامی  رونق خواهیم  بخشید.

یکی از اصول قرآنی که به موجب آن جامعه اسلامی می بایست از تولیدات و اشتغال کشور خود حمایت کنند، اصل اقتدار و قوت است، خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّهٍ؛ (هر نیرویى در قدرت دارید، آن رابکار گیرید) تا با این نیرو و قدرتها بتوانیم به رونق تولید کمک کنیم.

یکی از محورهای کلیدی بیانات مقام معظم رهبری در صحن مطهر رضوی این بود که سال ۹۸ سال بهره مندی از فرصت ها و گشایش هاست.

حال نکته‌ای که باید مدنظر قرارگیرد آموزش است. درکشورما آموزش سمت و سوی تولید ندارد و دانشگاه‌ها براساس نیاز بازار کار حرکت نمی‌کنند. کشورهای صنعتی زمانی رشد واقعی خواهد کرد که مهارت و حرفه بر آموزش نظری اولویت یابد.

امید می رود در سال ۹۸ تصمیماتی براساس منافع ملی تدوین شود و     نگاه ها به ظرفیت ها و مسائل داخلی بوده تا بیرونی.

سال جدید باید با حرکت شرایط توسعه ای تا پایان سال فرصت های اقتصادی و چراغ روشنی،  پیش پای اقتصاد کشور باشد.