افتتاح سالن ورزشی چند منظوره فضیلت آخماقیه
افتتاح سالن ورزشی چند منظوره فضیلت آخماقیه

به گزارش صدای آناک،احداث مجموعه ورزشی فضیلت بعد از مکان یابی و در اختیار گذاشتن زمین توسط شهرداری منطقه هفت به کارفرمایی شهرداری منطقه یک در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در عرض کمتر از شش ماه توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان به پیشرفت فیزیکی […]

به گزارش صدای آناک،احداث مجموعه ورزشی فضیلت بعد از مکان یابی و در اختیار گذاشتن زمین توسط شهرداری منطقه هفت به کارفرمایی شهرداری منطقه یک در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ متر مربع با اعتبار بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان در عرض کمتر از شش ماه توسط شرکت خانه سازی پیش ساخته آذربایجان به پیشرفت فیزیکی ۱۰۰٪ رسید و پس از افتتاح در اختیار باشگاه شهرداری و شهروندان قرار گرفت.

مجموعه ورزشی فضیلت شامل ۹۰۰ متر مربع سالن ورزشی چند منظوره و ۴۰۰ متر مربع ساختمان اداری در دو طبقه می باشد.