شناسایی و برخورد به موقع با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با جدیت پیگیری می شود
شناسایی و برخورد به موقع با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با جدیت پیگیری می شود

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و برخورد به موقع با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با جدیت در سر لوحه کاری امور اراضی استان قرار گرفته است.به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، علیرضا محمدنژاد داریانی در جلسه‌ای با حضور تمامی همکاران مدیریت جهادکشاورزی […]

سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: شناسایی و برخورد به موقع با متخلفان تغییر کاربری غیرمجاز اراضی با جدیت در سر لوحه کاری امور اراضی استان قرار گرفته است.
به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، علیرضا محمدنژاد داریانی در جلسه‌ای با حضور تمامی همکاران مدیریت جهادکشاورزی شهرستان تبریز طی سخنانی اظهار کرد: پیش نیاز تأمین امنیت غذایی و تولید غذا، حفظ اراضی است چرا که تولید در اراضی محقق می‌شود که وظیفه سنگینی در این مسیر بر دوش تک تک ماست.
وی در ادامه سخنان خود تاکید کرد: امیدواریم به یکی از عمده دغدغه‌های ریاست محترم سازمان که همانا صدور سند برای اراضی کشاورزی است جامه عمل بپوشانیم.
وی افزود: صدور سند برای اراضی کشاورزی عاملی مهم برای حفظ کاربری کشاورزی اراضی است که امیدوارم فعالیت‌های خوبی که در این زمینه در استان انجام شده تداوم پیدا کند و سرعت آن نیز افزایش یابد تا بتوانیم تا پایان شهریورماه تعهداتی که در این خصوص داریم را عملیاتی کنیم.
وی اضافه کرد: در امور اراضی روش‌های سنتی باید مورد تجدیدنظر قرار بگیرد و فناوری ها و دانش جدید در این حوزه مورد بهره‌برداری قرار گیرد تا سرعت و دقت در کارها افزایش پیدا کند.
سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در خاتمه سخنان خود با تاکید بر اینکه رفع تداخل اراضی نیز همواره از موارد مورد تاکید دولت بوده است خاطرنشان کرد: رفع تداخل اراضی که براساس قانون رفع موانع تولید، دولت خود را مکلف به انجام آن کرده است وظیفه بسیار سنگینی است و تفسیر و قضاوتی که در این حوزه انجام می‌شود بسیار حساس است و قضاوت‌هایی که در این زمینه انجام می‌شود در معرض نظارت نهادهای بیرونی نیز قرار می‌گیرد و باید همکاران با جدیت تمام در این زمینه نیز فعالیت بیش از پیش داشته باشند.