جلسه مشترک اداره کل اوقاف وامور خیریه استان آذربایجان شرقی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی
جلسه مشترک اداره کل اوقاف وامور خیریه استان آذربایجان شرقی با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آقای قنبرپور دراین جلسه گفت: دراین نشست پلاکهای اراضی موقوفات شهرستانهای استان مورد بررسی و تعیین و تکلیف شد. قنبرپور افزود : بر اساس تفاهم نامه ها و […]

به گزارش صدای آناک به نقل از روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آذربایجان شرقی معاون حقوقی و ثبتی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان آقای قنبرپور دراین جلسه گفت: دراین نشست پلاکهای اراضی موقوفات شهرستانهای استان مورد بررسی و تعیین و تکلیف شد.

قنبرپور افزود : بر اساس تفاهم نامه ها و دستورالعمل اجرایی توافق نامه منعقد بین سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری  با سازمان اوقاف وامور خیریه، اراضی ملی احیا شده قبل از سال ۶۵ به موقوفه تحویل داده می شود و تعداد ۲۵ پلاک مورد بررسی قرار گرفتند قبل ازسال ۶۵ احیاء شده باشد؛ مراتب وقفیت آن مورد تایید منابع طبیعی است و سند مالکیت آن به نام موقوفه صادر می شود.

وی تصریح کرد: اراضی مورد اختلاف ادارات منابع طبیعی و اوقاف دراستان تقریبا به تعداد ۵۵ پلاک می باشد که امید است باتوجه به تشکیل کارگروه فعال استانی مابقی پلاکهای مورد اختلاف اختلافات تا پایان سال جاری حل شده و با هم افزایی دو دستگاه  و کار تخصصی کارگروه استان بتوانیم در راستای عمل به نیت واقفین خیر اندیش وحفظ منابع طبیعی استان بکوشیم  .