توسط خیرین سرابی انجام پذیرفت .اهداء ۱۵۰۰ کیلوگرم برنج به سیل زدگان کشور
توسط خیرین سرابی انجام پذیرفت .اهداء ۱۵۰۰ کیلوگرم برنج به سیل زدگان کشور

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سراب گفت : در پی وقوع سیل درچند  استان کشور ، دو تن از خیرین سرابی  ۱۵۰۰کیلوگرم برنج به سیل زدگان اهدا نمودند . به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی ،یوسفی منطقی افزود : بدنبال وقوع سیل در چندین استان کشور ۲ تن از خیرین سراب […]

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان سراب گفت : در پی وقوع سیل درچند  استان کشور ، دو تن از خیرین سرابی  ۱۵۰۰کیلوگرم برنج به سیل زدگان اهدا نمودند .

به گزارش روابط عمومی جمعیت هلال احمر استان آذربایجان شرقی ،یوسفی منطقی افزود : بدنبال وقوع سیل در چندین استان کشور ۲ تن از خیرین سراب در یک اقدام خداپسند و انساندوستانه بیش از یک و نیم تن برنج در اختیار هلال احمر قرار دادند تا بهمراه سایر کمکهای مردمی به مناطق سیل زده ارسال و به مصرف سیل زدگان برسد

رئیس هلال احمر سراب افزود : مردم خیرخواه میتوانند با گرفتن  کد دستوری #۱۱۲*۷۸۰* و همچنین شماره حساب ۹۹۹۹۹کمکهای نقدی خود به سیل زدگان را در اختیار هلال احمر قرار داده وبا  مراجعه به چادر جمع آوری مستقر در جمعیت هلال احمر شهرستان سراب کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را اهدا نمایند.