توسط فردخیر اسکویی صورت گرفت؛ اختصاص هزینه سالگرد فرزند خود به سیل زدگان‎
توسط فردخیر اسکویی صورت گرفت؛ اختصاص هزینه سالگرد فرزند خود به سیل زدگان‎

رئیس  هلال احمر  اسکو گفت؛دریک اقدام خداپسندانه وخیرخواهانه پدری  باحضور در هلال احمر  هزینه مراسم سالگرد فوت فرزندش راجهت کمک به هموطنان  سیل زده  کشورمان به حساب ۹۹۹۹۹جمعیت هلال احمر واریزکرد به گزارش روابط عمومی جمعبت الال احمر استان آذربایجان شرقی؛ یوسفی پور گفت :این فرد خیر  هدف ازاین اقدام را رضایت خداوند وکمک به […]

رئیس  هلال احمر  اسکو گفت؛دریک اقدام خداپسندانه وخیرخواهانه پدری  باحضور در هلال احمر  هزینه مراسم سالگرد فوت فرزندش راجهت کمک به هموطنان  سیل زده  کشورمان به حساب ۹۹۹۹۹جمعیت هلال احمر واریزکرد
به گزارش روابط عمومی جمعبت الال احمر استان آذربایجان شرقی؛ یوسفی پور گفت :این فرد خیر  هدف ازاین اقدام را رضایت خداوند وکمک به هموطنان عزیز  درشرایط سخت زندگی که ازوقوع سیل بوجود آمده اعلام کرد.

یوسفی پور افزود: ازهمه همشهریان تقاضا داریم درصورت تمایل برای کمک به جبران خسارات سیل زدگان کشور، کمکهای نقدی وغیرنقدی خود را به جمعیت هلال احمراسکوواقع درفلکه بانک ملی وچادر مستقر تحویل نمایند
درضمن می توانندباکددستوری    #۱۱۲*۷۸۰* وشماره حساب ۹۹۹۹۹ بنام جمعیت هلال احمر وشماره کارت ۵۸۹۴۶۳۱۸۵۰۲۵۹۷۳۰ اقدام نمایند