حقیقتی انکارناپذیر که همه ما از آن باخبریم و می‌دانیم یک شهر، در صورتی شاداب و سرحال خواهد بود که شهروندانش از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشند. آن وقت است که می‌توان ادعا کرد که شهروندان نشاط و سرخوشی‌شان را به محله‌های شهر القا می‌کنند. موضوع سلامت شهر و شهروندان همواره از اهمیت […]

حقیقتی انکارناپذیر که همه ما از آن باخبریم و می‌دانیم یک شهر، در صورتی شاداب و سرحال خواهد بود که شهروندانش از سلامت جسمی و روحی کامل برخوردار باشند. آن وقت است که می‌توان ادعا کرد که شهروندان نشاط و سرخوشی‌شان را به محله‌های شهر القا می‌کنند. موضوع سلامت شهر و شهروندان همواره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده ولی وقتی جامعه رو به کسالت گذاشت، دست‌اندرکاران حوزه بهداشت و درمان به این فکر افتادند که برای بازگرداندن سلامت و شادابی به شهر باید همه تلاش خود را برای حفظ سلامت شهروندان به کار گیرند.

در صورتی که تصور بر این است این معضل در محله‌های مرفه بیشتر باشد، دلیل آن هم استرس‌های زیاد فردی و محیطی است و دیگر اینکه شهروندان خیلی به حفظ سلامتی خود اهمیت نمی‌دهند و در برنامه‌های ورزشی شرکت نکرده و در واقع الگوی خوبی برای فعالیت بدنی‌شان ندارند.

همه تلاشها باید برای حفظ سلامت شهروندان به کار گرفته شود و نیز بر افزایش آگاهی مردم تمرکز کرد.

باید همه توان خود را به کار گرفت که سبک زندگی اهالی را تغییر دهیم. تنها در این صورت است که معضل چاقی را می‌توان در جامعه شهری کمرنگ کرد.

هرچه در حوزه پیشگیری فعال‌تر باشیم می‌توانیم در میزان شیوع بیماری‌ها و کنترل آنها موفق‌تر باشیم.

به‌غیر از این موارد به دنبال آن هستیم که شهروندان بیشتری را در برنامه‌های آموزشی شرکت دهیم پس در واقع می توان هدف را برای  ارتقاء سطح آموزش سلامتی بکار برده تا همواره بتوانیم جامعه ای شاداب تر و سالم تر داشته باشیم .

خبرنگار/ سمیه امینی