رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:فرهنگ سازی مهمترین راهکار در نهادینه نمودن مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی است
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی:فرهنگ سازی مهمترین راهکار در نهادینه نمودن مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی است

به گزارش آناک پرس به نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،محمدعلی فتح اله زاده با اعلام این مطلب گفت: روابط عمومی به عنوان پل مهم ارتباطی بین سازمان و مخاطبان بوده و نقش مهمی در شناسایی افکار عمومی و بکارگیری مناسبترین ابزارهای فرهنگی بر اساس پنجره و افق دید افراد و بایدها و […]

به گزارش آناک پرس به نقل ازروابط عمومی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی،محمدعلی فتح اله زاده با اعلام این مطلب گفت: روابط عمومی به عنوان پل مهم ارتباطی بین سازمان و مخاطبان بوده و نقش مهمی در
شناسایی افکار عمومی و بکارگیری مناسبترین ابزارهای فرهنگی بر اساس پنجره و افق دید افراد و بایدها و نبایدهای جامعه را دارد.
وی ادامه داد: از برنامه های مهمی که در مورد مدیریت بر مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی اجرا می شود مقوله فرهنگ سازی است که نقش بسیار زیادی در کاهش حوادث و جاری نمودن مدیریت مصرف بهینه در جامعه دارد.
سخنگوی شرکت گاز استان در تشریح عملکرد اجرایی در حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه و ایمن گاز در سال گذشته تصریح کرد: برگزاری جنگ های آموزش مصرف بهینه و ایمن از گاز در مدارس استان، برگزاری ایستگاه های مشاوره ایمنی و ارتباط چهره به چهره در پاسخگویی به ابهامات و سوالات مردمی، دیوار نویسی شعارهای مصرف بهینه و ایمن در ایستگاه های گاز در استان، تبلیغات محیطی در ایستگاه های اتوبوس، توزیع بروشورهای ایمنی و مصرف بهینه، اطلاع رسانی از سایت شرکت، تنویر افکار عمومی از طریق اطلاع رسانی در قبوض گاز،مصاحبه با خانواده متوفیان و حادثه دیدگان از حوادث گاز طبیعی و ….. از برنامه های اجرایی در سال گذشته می باشد.
وی با اشار ه به نقش رسانه در آگاهی بخشی و ارتقای فرهنگ عمومی اعلام کرد: مصاحبه های تخصصی رادیویی و تلویزیونی کارشناسان درخصوص مصرف بهینه و ایمن از گاز، مشارکت در تهیه برنامه تلویزیونی یاشایش شعله سی به تعداد ۲۲ برنامه و به مدت ۲۲۰ دقیقه، مشارکت در برنامه رادیویی یانار اجاق به تعداد ۴۴ برنامه و به مدت ۶۶۰ دقیقه از جمله برنامه های مشارکتی با صدا و سیمای استان بوده است.
رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان از تداوم برنامه های فرهنگ سازی در سال جدید خبر داد و بیان نمود: به فراخور نیاز مشتریان سازمان و نتایج پروژه های مدون افکار سنجی و سایر پروژه های پژوهشی، تلاش خواهد شد اطلاع رسانی لازم درخصوص مصرف بهینه و ایمن از گاز طبیعی انجام گیرد.