سخن مدیر مسئول /رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌هاست
سخن مدیر مسئول /رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌هاست

ماه مبارک رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌ها بوده که باید از این فرصت به نحوی شایسته و مناسب بهره‌برداری کرده و با عمل به دستورات الهی و آموزه‌های دینی و اسلامی در راستای تعالی روحی و معنوی گام برداریم. در ماه مبارک رمضان درهای رحمت خداوندی بیش از هر زمان دیگری […]

ماه مبارک رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌ها بوده که باید از این فرصت به نحوی شایسته و مناسب بهره‌برداری کرده و با عمل به دستورات الهی و آموزه‌های دینی و اسلامی در راستای تعالی روحی و معنوی گام برداریم.

در ماه مبارک رمضان درهای رحمت خداوندی بیش از هر زمان دیگری بر روی مومنان و بندگان خالص خداوند باز است، در این ماه خداوند با نظر رحمت خود بر بندگان می‌نگرد و با توجه به این مهم باید مومنان تلاش کنند تا با عمل به فرامین الهی و گام‌ نهادن در مسیر دستورات الهی هر چه بیشتر از رحمت خداوندی بهره‌مند شوند.

روزه‌داری تنها نخوردن و نیاشامیدن نیست بلکه باید در این ماه تمامی اعضا و جوارح انسان روزه بگیرد و در تمامی مراحل و سطوح زندگی به یاد این ماه مبارک و اعمال آن از گناه و معصیت دوری کرده و در مسیر الهی و انجام کارهای نیک و خیر گام بردارد.

ماه مبارک رمضان را ماه تقوا و پرهیزگاری است  باید تمامی مومنان در راه تقوای الهی گام بردارند چراکه در جامعه‌ای که در این حوزه ضعف وجود داشته و تقوا نباشد آسیب‌های اجتماعی آن جامعه را فرا می‌گیرد و کرامت انسان‌ها از بین خواهد رفت.

ماه مبارک رمضان ماه نزدیکی به خداوند و ماه خودسازی انسان‌ها بوده که باید از این فرصت به نحوی شایسته و مناسب بهره‌برداری کرده و با عمل به دستورات الهی و آموزه‌های دینی و اسلامی در راستای تعالی روحی و معنوی گام برداریم.

پیامبر (ص) فرمودند: حسنات در ماه مبارک رمضان مقبول است و سیئات و گناهان آمرزیده است و هرکس بخواهد در ماه مبارک رمضان آیهای از کتاب خای عزوجل مثل کسی است که تمام قرآن را در غیر این ماه ختم کرده است. و هرکس بخندد برروی بردر مومن خود ملاقات نکند او را در قیامت مگر این که در روی او بخندد و بشارتهمه او را به بهشت و هرکس کمک کند در ماه مبارک رمضان مومنی را، اعانت کند خدا او را بر عبور از صراط روزی که قدمها در پل صراط لرزان است. شهر رمضان شهر برکت ورحمت و شهر مغفرت و شهر توبه و انابه است.