مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز  :  آرزوی ما ایمن زندگی کردن شهروندان و هم وطنان است / اگر آموزش های ما پاسخگوی نیازهای جامعه و شهروندان باشد، یک شهر ایمن و ایده آل خواهیم داشت
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز  :  آرزوی ما ایمن زندگی کردن شهروندان و هم وطنان است / اگر آموزش های ما پاسخگوی نیازهای جامعه و شهروندان باشد، یک شهر ایمن و ایده آل خواهیم داشت

به گزارش آناک پرس / محمد قلی زاده؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز  در نشست صمیمی با آناک که در خصوص چگونگی برنامه های این سازمان در سال جدید و اقدامات این سازمان در کمک به مناطق سیل زده انجام شد، با تکیه بر نقش و جایگاه رسانه ها در جوامع، […]

به گزارش آناک پرس / محمد قلی زاده؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز  در نشست صمیمی با آناک که در خصوص چگونگی برنامه های این سازمان در سال جدید و اقدامات این سازمان در کمک به مناطق سیل زده انجام شد، با تکیه بر نقش و جایگاه رسانه ها در جوامع، اظهار داشت: افتخار می کنم که عضوی از جامعه مطبوعات هستم و جا دارد یادآور شوم که نقش رسانه در جامعه، بسیار مهم است و در واقع، مردم به رسانه ها اعتقاد و اعتماد دارند و تأثیرگذاری آن را باور دارند و اغلب خبرهای مهم و درست را معمولاً از اصحاب رسانه پیگیری می کنند. از این رو، نتیجه می گیریم که رسانه نقش مهمی در جامعه دارد و این نقش در دنیا هم، مهم است و حائز اهمیت. بر این اساس، اگر ما بتوانیم به عنوان اصحاب رسانه مطالب و مسایل ایمنی را در شهر مطرح کنیم، و شعار خود را عملیاتی سازیم که یک شهروند بتواند به عنوان یک آتش نشان یا یار آتش نشان مطرح شود، و به سبب آن بتوان در یک شهر ایمن زندگی کنیم و با ایفای نقش رسانه ها و تبلیغات گسترده آن مردم را آگاه سازیم و با اطلاع رسانی درست و صحیح، موارد تهدید کننده که هر لحظه جان مردم را مورد تهدید قرار می دهند، را از طریق رسانه ها انجام دهیم و خانه به خانه، مجتمع به مجتمع شهروندان را آموزش دهیم و مقدمات زیست در شهر ایمن را فراهم سازیم.

وی در همین راستا با تکیه بر انتظارات رسانه ای این سازمان ادامه داد: از اصحاب رسانه انتظار می رود موارد و هشدارهای ایمنی را به اطلاع مردم برسانند و هر روزنامه ای در حال انتشار یا در هر خبری که نوشته می شود، ستونی و جایی را برای نشر موارد یا شعار ایمنی را در نظر بگیرند، چون ما اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم و شهروندان را آگاه سازیم، در کاهش آمار اتفاقات ناگوار و تلفات حوادث موفق عمل خواهیم کرد. جای یادآوری است که خوشبختانه سال ۹۷ به سبب آموزش های ارایه شده در بازار و دانشگاه و توزیع بروشورهای آموزشی، هشدار دهنده و اطلاع رسانی بجا و دقیق در مدارس با اجرای طرح چهارشنبه سوری خطرناک، درصد آمار حریق و حوادث کاهش خوبی داشته است و این یک افتخار برای ماست. چون اعتقاد مان بر این است ما به هر میزان مصمم به کاهش آمار حوادث، اتفاقات ناگوار و آتش سوزی باشیم، به همان اندازه هم می توانیم با آرامش و آسایش خاطر بیش تری زندگی کنیم و تحقق این موضوع را به برند روزنامه های مان تبدیل نماییم.

قلی زاده در این راستا با اشاره به اینکه در گذشته بعضی از روزنامه های ما، ستونی برای اتفاقات گذشته در همان روز داشتند و همان آن را در رادیو هم داشتیم، در قالب پیشنهاد متذکر شد: روزنامه ها و مطبوعات ما نیز می توانند بخشی را به بیان رویدادهای مهم روز و اتفاقاتی از گذشته را در همان روز اتفاق افتاده در تاریخ همان روز، اختصاص دهند و برای تاریخچه سال قدیم، سر فصلی را در در نظر بگیرند. چون   به لحاظ رشته تحصیلی خود که علوم ارتباطات است، معتقدم این کار می تواند به یک برند رسانه ای رو مطبوعاتی مطرح شود.

وی در ادامه در پاسخ به چگونگی برنامه های این سازمان در سال ۹۸، با تکیه بر برنامه های آموزشی ارایه شده، و همایش ۱۰۰ نفری برگزار شده در تالار شمس و بیان نکته های آموزشی لازم و مورد نیاز برای آگاه سازی شهروندان، همایش های آموزشی  ارایه شده در عون ابن علی و ائل گؤلی با حضور آتش نشانان داوطلب و آموزش ویژه مدارس، اظهار داشت: مصمم هستیم عزم جدّی خود را بر حوزه آموزش، متمرکز کنیم و مردم را در خصوص ایمنی، آتش نشانی آموزش دهیم و در این راستا، با ثبت نام از نیروهای مردم نهاد در سطح شهر، شعار هر شهروند می تواند یک آتش یار باشد را در شهر عملیاتی سازیم. چرا که آرزوی ما ایمن زندگی کردن ؟شهروندان و هم وطنان است و چنان چه این آموزش ها پاسخگوی نیازهای جامعه و شهروندان باشد، تبریز می تواند به یک شهر ایمن و ایده آل تبدیل شود. در غیر این صورت، شاهد افزایش آمار اتفاقات ناگوار و تلخ خواهیم بود و همواره شنوندگان، مشاهده کننده ها و درک کنندگان این حوادث ناگوار در عذاب خواهد بود.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز در ادامه در توضیح بیش تر در خصوص تبیین نقش رسانه ها، مطبوعات و دیدگاه خود در خصوص جایگاه خانه مطبوعات و رسانه های استان متذکر شد: متأسفانه مدیریت سازمان به گونه ای شده که منحصر به دغدغه کاری شده ایم و خودمان از این بخش غافل شده ایم، این در حالی است که نقش مطبوعات باید سرفصل کارهای مان باشد و در این زمینه، از شما و اصحاب رسانه پوزش می طلبم. در این ارتباط باید متوجه باشیم که تبلیغات در دنیا، حرف اول و آخر را می زند و اکثر خبرهای مهم ما را مطبوعات و اصحاب رسانه به مردم می رسانند، و در این راستا به هر اندازه که بتوانیم اخبار مثبته را در جامعه انعکاس دهیم و در بحث مطبوعات اعتماد آفرینی کنیم و اعتماد مردم را جلب کنیم، بیش ترین تأثیر گذاری را خواهیم داشت. همان گونه که خود در جریان هستید، ما روزنامه های زیادی را داریم که اخبار متعددی را نشر می دهند، منتهی در یک دقت و بررسی می توان دریافت که مردم اغلب دنبال آن شبکه ها و روزنامه هایی هستند که به آن ها اعتماد دارند، پس اگر ما بتوانیم نسبت به روزنامه ها، رسانه ها و خبرنگاران خود اعتماد سازی کنیم، می توانیم بیش ترین تأثیرگذاری در این حوزه را داشته باشیم. بنابراین به عنوان عضوی از این خانواده پیشنهاد می کنم تا جایی که در توان داریم و امکان آن وجود دارد، اخبار مثبته و درست را به اطلاع مردم برسانیم و معتقدم که تحقق این کار، می تواند بزرگ ترین نقش را در جامعه ایفا نماید. چون همان گونه که در جریان هستید، مردم ما، مردم روزهای سخت هستند و با وجود این همه تهدید، فشار و جوسازی منفی که در شبکه های بیگانگان وجود دارد، دقت کنید وقتی اتفاقی در قالب سیل، زلزله و سایر اتفاقات که به عنوان مصیبت از آن یاد می کنیم، رخ می دهد، بر کامه وجود تبلیغات منفی و فشارهای وارده، باز هم مردم از لحظه اول حادثه به کمک و یاری همدیگر می شتابند و همواره در کنار هموطنان خود هستند، نمونه آن، سیل اخیر است  که کل ایران برای کمک رسانی به هموطنان شان، جمع شده اند، و در این کار، نه زبان مهم است، و نه چپ و راست و … فقط و فقط بحث و هدف خدمت است و در این جا نمی توان از نقش و تأثیر رسانه ها غافل شد، چون به محض اینکه اصحاب رسانه گزارش های درستی را به مردم اطلاع رسانی می کنند و اطلاع رسانی خود را بجا و درست به مردم انتقال می دهند، مردم برای کمک به همدیگر، بسیج می شوند. در واقع اگر ما بتوانیم تبلیغات و رسانه های خود را ارزیابی کنیم، می توانیم بگوییم و علت این امر در اعتماد مردم به مطبوعات و رسانه ها، انتشار اخبار، اطلاع رسانی به هنگام و انتقال مطالب درست است. البته ناگفته نماند که اخبار مثبته به این معنا نیست که هر سخنی را نگوییم، بلکه به اعتقاد بنده، بهتر است در کنار هر انتقادی، حرکت های مثبته و پیشنهاد هم مطرح شود. چون در کنار انتقاد، پیشنهاد مهم است و در واقع باید انتقاد به عنوان راهی برای پیشرفت و در جهت آن باشد تا مردم به سهولت درست و نادرست را از همدیگر تشخیص دهند. خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در خصوص شناخت بیش از پیش از جایگاه خانه مطبوعات و رسانه های استان و رصد اقداماتی انجام شده، می توانم بگویم که بنده افتخار می کنم که چنین تشکّل خودگردان و خود جوشی در شهر داریم که حرکت های خوبی را انجام می دهد، اینکه نیروهای جوان و پر انرژی سعی می کنند با تعامل، گفتگو و عقد تفاهم نامه های فی مابین با تعدادی از بخش ها و اداره ها، حمایت های معنوی و خدمات رسانی به اعضای خانه را فراهم کنند، یک حرکت خوبی است و برای تان آرزوی توفیق داریم و سازمان ما نیز اعلام آمادگی می نماید که در کنار این تشکّل رسانه ای باشد و با امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین حرکتی هر چند کوچک، در جهت خدمت به اصحاب رسانه ای و مطبوعاتی استان بردارد.

قلی زاده با تأکید بر لزوم آگاه سازی شهروندان و ضرورت فرهنگ سازی برای اجتناب مردم در تجمعات، اتفاقات و حوادث ناگوار، بر آموزش موارد ایمنی و آتش نشانی، همت شهروندان در خصوص بهره مندی از آموزش های رایگان این سازمان، گفت: اگر ما بتوانیم مردم را آگاه سازیم که به هنگام وقوع یک حادثه تلخ و ناگوار تجمع نکنند و بعضی از اطلاعات نادرست را در بین خود رد و بدل نکنند، بسیاری از مسایل ما برطرف خواهد شد. چون ما در گزینش بهترین های خود، دقت می کنیم، و عدم استفاده از آب برای خاموش کردن خیلی از آتش سوزی ها، نبود آب در ماشین آتش نشانی نیست، مگر چنین کاری ممکن است که ماشین آتش نشانی آب نداشته باشد، منتهی شهروندان ما باید متوجه باشند که فشار آب ماشین های آتش نشانی به حدّی بالاست که قادر است یک ساختمان را فرو بریزد، و عدم استفاده از آب، نشانه نبود آب در ماشین آتش نشانی نیست و نباید با انتقال گزارش های نادرست در این خصوص، اطلاعات غلط و نادرست را به یکدیگر نشر دهیم. از این رو مجدداً متذکر می شوم که در سال ۹۸ مصمم هستیم با توسعه آموزش های درست، آمار تلفات و اتفاقات را کاهش دهیم. چون با نظر به وضعیت اقتصادی کشور و شرایط کنونی حاکم بر آن، ما در خصوص خرید تجهیزات، رفته رفته ضعیف تر می شویم و پول کافی برای خرید این تجهیزات را نداریم، اما در بحث آموزش می توانیم قدم های بزرگ و تأثیرگذاری داشته باشیم و حداقل، اتفاقات را کم کنیم و کاهش های چشمگیر با ارایه آموزش های درست یک نقطه قوت برای ما بوده، و خواهد بود.

     گزارش/ مریم خدابخش