کسب عنوان روابط عمومی برتر توسط مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ارزیابی سازمان میراث فرهنگی کشور
کسب عنوان روابط عمومی برتر توسط مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی در ارزیابی سازمان میراث فرهنگی کشور

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از کسب رتبه برتر توسط مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان خبر داد. به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، “مرتضی آبدار” از روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند سازمان یاد کرد و گفت: در هر […]

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی از کسب رتبه برتر توسط مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی استان خبر داد.

به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، “مرتضی آبدار” از روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند سازمان یاد کرد و گفت: در هر سازمانی داشتن اطلاعات موثق، دقیق و اطلاع رسانی با توجه به اهداف و ساختار، بزرگ ترین سرمایه محسوب می شود و حیات و کارایی یک سازمان به داشتن ارتباط دو سویه در حوزه های درون و برون سازمانی، برقراری تعامل سازنده و کاهش فاصله و شکاف میان جامعه و دستگاه اجرایی بستگی دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی استان ادامه داد: روابط عمومی به عنوان بازوی توانمند سازمان در نیل به اهداف نقشی به سزا دارد و با ایجاد ارتباط با افکار عمومی سبب شفاف سازی عملکرد سازمان و تقویت ارتباط دو سویه می شود.

آبدار با اشاره به اینکه روابط عمومی میراث فرهنگی استان از جمله بخش های فعال این اداره کل در سال های اخیر بوده است،گفت: با توجه به بررسی های انجام شده از سوی اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی سازمان میراث فرهنگی کشور، مدیر روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان آذربایجان شرقی در شاخص های مورد ارزیابی به عنوان مدیر برتر، شایسته تقدیر شناخته شد.

در بخشی از متن این لوح آمده است:

بی تردید حرفه و هنر روابط عمومی مبتنی بر تعهد و تعالی، مصداق بارز آیه ی شریفه “و لقد کرمنا بینی آدم” است و کارگزاران این عرصه، بنای همت و تلاش خویش را بر کرامت انسان ها گذارنده اند و با به کارگیری دانش، مهارت و اخلاق مردم داری، فضایی سالم برای اطلاع رسانی صادقه و ارتباطات صمیمانه بین مردم و سازمان ها برقرار می کنند.

جناب آقای نوید مشهوری آفاق

مدیر محترم روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی

تلاش دلسوزانه و خلاقانه جنابعالی در انجام هرچه بهتر وظایف محوله نشان از درک عمیق و مدیریت شایسته شما در عرصه روابط عمومی و اطلاع رسانی دارد.

ضمن قدردانی از خدمات صادقانه شما، این لوح به پاس تقدیر تقدیم می گردد. سلامتی و توفیق تان را در زندگی و خدمت از پروردگار متعال مسئلت دارم.