این روزها بیش از گذشته در کنار نیازمندان باشیم
این روزها بیش از گذشته در کنار نیازمندان باشیم

شاید در روزگاری که مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر بسیاری از هموطنانمان شده است، بتوان با تکیه بر آیین‌ها و باورهای ملی و با اتکا به همدلی و همراهی در کنار محرومان باشیم و دستانشان را بگیریم و بلندشان کنیم تا آنها هم بتوانند در شب‌های جشن و شادمانی همچون جشن شب عید با دلی شاد و […]

شاید در روزگاری که مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر بسیاری از هموطنانمان شده است، بتوان با تکیه بر آیین‌ها و باورهای ملی و با اتکا به همدلی و همراهی در کنار محرومان باشیم و دستانشان را بگیریم و بلندشان کنیم تا آنها هم بتوانند در شب‌های جشن و شادمانی همچون جشن شب عید با دلی شاد و دستی پر در خانه‌های خود حاضر شوند و سفره‌های خود را با رونق حاصل از نیت خیر هموطنانشان زینت بخشند.

چگونه می‌توانیم برای فرزندان خود لباس بخریم در حالی که بسیاری از خانواده‌ها توان خرید برای فرزندان خود را ندارند ؛ چگونه می توانیم شاد باشیم وقتی همسایه و شهروندی باشد که فرزند معلول داشته و نیازمند کمک باشد؛ چگونه نوروز را جشن بگیریم وقتی افراد نیازمندی در استان چشم به راه کمک هستند؛ این روزها باید بیش از گذشته در کنار نیازمندان باشیم؛ بیائید شادی‌هایمان را با هم تقسیم کنیم هر کس به توانی که دارد.
نیازمندان واقعی را شناسایی کنیم

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که باید از جایگاه حامی نیازمندان انجام داد این است که آنها را شناسایی کنیم. نباید فراموش شود که بسیاری از نیازمندان به دلیل نگرانی نسبت به از دست دادن آبرو، مشکلاتشان را بروز نمی‌دهند و با گمنامی زندگی کرده و در فقر روز خود را شب می‌کنند.

پس گام نخست برای آن که در این روزهای نورانی و معنوی حامی نیازمندان و محرومان کشورمان باشیم این است که آنها را شناسایی کرده و با حفظ عزت نفسشان در مسیر حل مشکلات آنها گام برداریم.

برای کمک به ایتام و نیازمندان ، از متخصصان کمک بگیریم

کمک و حمایت از محرومان اقدامی نیست که بتوان بدون همراهی متخصصانی چون مددکاران اجتماعی، روانشناسان و جامعه شناسان انجام داد. گاه یک حرکت اشتباه در مسیر کمک‌رسانی به نیازمندان چنان عواقبی در پی دارد که سبب می‌شود بگوییم کمک نکردن بهتر است از این گونه کمک کردن.