مشاور استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:ارتقای فرهنگ گردشگری با برپایی نمایشگاه‌های ملی
مشاور استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد:ارتقای فرهنگ گردشگری با برپایی نمایشگاه‌های ملی

مشاور استاندار آذربایجان شرقی بر ارتقای فرهنگ گردشگری با برپایی نمایشگاه‌های ملی تاکید کرد. به گزارش آناک پرس به نقل از  روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، اکبر تقی زاده اصل در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز گفت: بخش گردشگری و صنایع دستی […]

مشاور استاندار آذربایجان شرقی بر ارتقای فرهنگ گردشگری با برپایی نمایشگاه‌های ملی تاکید کرد.

به گزارش آناک پرس به نقل از  روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، اکبر تقی زاده اصل در حاشیه بازدید از نهمین نمایشگاه ملی صنایع دستی و نخستین نمایشگاه گردشگری تبریز گفت: بخش گردشگری و صنایع دستی توسعه نمی‌یابد، مگر به کمک همین نمایشگاه‌ها که هم گردشگر و هم صنوف مختلف و متفاوت را به رشد لازم می رساند.

وی با اشاره به این که ارتقای فرهنگ گردشگری با برپایی نمایشگاه های ملی و فرا ملی امکان پذیر است، ادامه داد: قبل از تشکیل نمایشگاه ها حتما بایستی هدف گذاری کرد و بر مبنای مقولات تعریف شده و در راستای ارتقای اهداف مختلف در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گام بر داشت.

این مدرس دانشگاه خاطرنشان کرد: اصلی ترین هدف وجودی گردشگری نزدیک تر کردن انسان ها به یکدیگر است و باید به این نکته هم توجه شود که دلیل به وجود آمدن گردشگری بخش اقتصادی آن نیست و منافع اقتصادی به دنبال منافع معنوی به وجود می آید.