مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین تجلیل از همکاران بازنشسته؛ بازنشستگان، گنجینه های خرد و اندیشه هستند
مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین تجلیل از همکاران بازنشسته؛ بازنشستگان، گنجینه های خرد و اندیشه هستند

به گزارش آناک پرس مراسم تکریم همکاران بازنشسته تأمین اجتماعی استان، همزمان با هفته تأمین اجتماعی برگزار شد. جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین تکریم همکاران بازنشسته که طی سال اخیر به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، بازنشستگان را گنجینه خرد و اندیشه دانسته و اذعان داشت، اندوخته های تجربی و علمی […]

به گزارش آناک پرس مراسم تکریم همکاران بازنشسته تأمین اجتماعی استان، همزمان با هفته تأمین اجتماعی برگزار شد. جعفر سمساری، مدیر کل تأمین اجتماعی استان در آیین تکریم همکاران بازنشسته که طی سال اخیر به افتخار بازنشستگی نائل شده اند، بازنشستگان را گنجینه خرد و اندیشه دانسته و اذعان داشت، اندوخته های تجربی و علمی کارکنان در طی زمان، تضمین کننده بقا و پایداری سازمان تأمین اجتماعی در طی نسل های متوالی بوده و یقیناً با انتقال این دانش و ایجاد هم افزایی بین نسلهای کنونی و گذشته سازمان، این پایداری تداوم یافته و شاهد تعالی و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان خواهیم بود.
مدیرکل تأمین اجتماعی استان با قدردانی از حمایت خانواده همکاران از آنان، ایجاد بستر مناسب در خانواده را تسهیل کننده خدمت رسانی مطلوب توسط همکاران دانسته و اذعان داشت تجلیل از همکاران فرهیخته و پیشکسوت، بایستی در بین کارکنان نهادینه شده و در قالب احترام و تکریم آنان متبلور گردد.