تهدید امنیت غذایی با فاصله از ضریب خودکفایی
تهدید امنیت غذایی با فاصله از ضریب خودکفایی

به گزارش آناک پرس کشاورزی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا می کند، یک بخش سازمان یافته و یکپارچهٔ کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی، کاهش قیمت محصولات غذایی، افزایش میزان اشتغال و درآمد و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند. قدرت تولید و افزایش بهره وری […]

به گزارش آناک پرس کشاورزی نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد روستایی ایفا می کند، یک بخش سازمان یافته و یکپارچهٔ کشاورزی می تواند به بهبود امنیت غذایی، کاهش قیمت محصولات غذایی، افزایش میزان اشتغال و درآمد و ایجاد تاثیرات مثبت در محیط زیست کمک شایانی کند.

قدرت تولید و افزایش بهره وری به طور تقریبی در کشور در سطح متوسط باقی مانده است،  با توجه به پتانسیل های فراوان در بخش کشاورزی ایران در کنار رونق بخشیدن به تکنولوژی در این بخش، نیاز به سرمایه گذاری و از همه مهم تر مدیریت جامع و کارشناسی وجود دارد چراکه اگر سرمایه گذاری متناسب با ضریب خودکفایی در بخش کشاورزی صورت گیرد در شرایط فعلی اقتصادی، امنیت غذایی ایران تهدید نخواهد شد.

در مقابل هرچه از ضریب خودکفایی فاصله بگیریم، امنیّت غذایی بیشتر تهدید می شود، کاهش فرآورده‌ها و نیروی کار این بخش را می توان ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز داخلی و ساز و کارهای تجارت بین‌الملل دانست.

بخش کشاورزی، به عنوان محرّک رشد اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مطرح بوده است،  بی نیازی از واردات غیر ضروری در بخش محصولات کشاورزی مقوله ای است که در طی این چند سال اخیر مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است.

کشاورزی از این که باید نظاره گر واردات محصولاتی باشد که می تواند به راحتی، خود آن را تولید کند تبدیل به دغدغه ای شده که هنوز پس از بررسی های متعدد از سوی دولتمردان برطرف نشده است.

اما این تنها مشکل کشاورزی ما نیست. امروز علیرغم اینکه کشاورزی در بخش توزیع با مشکلات زیادی همراه است و سود آنچنان بالایی از فروش محصولات عاید کشاورزان نمی‌شود کشاورزان ما هم هنوز نتوانسته خود را به ابزارهای مدرن و تکنولوژیک در این عرصه مجهز کند و محصولات باکیفیّت‌تری را به جامعه تحویل دهند که این خود باعث اُفت قیمت محصولات می‌شود.

در واقع هم‌اکنون میزان دخل و خرج تولیدکنندگان کشاورزی به هم نمی‌خواند و کفّه ترازو به سمت میزان صرف هزینه، سنگین‌تر است.

کشاورزان به‌دلیل ناآشنایی با اصول مهندسی کشاورزی و بهداشت و مراقبت از گیاه نمی‌توانند بهره‌وری بالایی در محصولات خود داشته باشند،  از این رو توجّه به این مشکلات و اقدام برای رفع موانع می‌تواند موجبات شکوفایی و اشتغالزایی را پدید آورد.

کشاورزی در سطح دنیا یکی از اساسی‌ترین صنایع است،  اگر ایران بتواند ظرفیت‌های بالقوه خود را بالفعل کند، می‌توانیم امیدوار باشیم که درآمد صنعت کشاورزی روزی جای درآمد فروش نفت را بگیرد.

از سوی دیگر همین امر نیز موجب بازگشت مردم به روستاها و رونق دوباره مناطق روستایی ایران می‌شود که این امر مزیت‌های متعددی را در پی خواهد داشت.