زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می گیرد
زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می گیرد

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می گیرد. با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می […]

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می گیرد.

با امضای تفاهم نامه همکاری مشترک سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی، زراعت چوب در منطقه آزاد ارس رونق می گیرد.
به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، بر اساس تفاهم صورت گرفته مابین سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی و حمایت های پیش بینی شده در این تفاهم نامه، بخش خصوصی در منطقه آزاد ارس وارد عرصه زراعت چوب می شود.
این تفاهم نامه به منظور تولید نهال مورد نیاز و توسعه زراعت چوب با کشت گونه های مناسب و سریع الرشد و استفاده بهینه از ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی ( شامداران جلفا) به امضا رسیده است.
بر همین اساس، بخش خصوصی قادر خواهد بود در ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی با امکاناتی که از سوی سازمان منطقه آزاد ارس و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی در اختیار این افراد و شرکت ها گذاشته می شود، نسبت به تولید چوب اقدام کنند.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک ایستگاه، صرفه جویی ارزی و کاهش واردات چوب، کاستن فشار از عرصه طبیعی جنگل ها، ایجاد اشتغال و توسعه سرمایه گذاری در سال رونق تولید، کمک برای حفاظت از منابع جنگلی استان و تامین نیاز صنایع پایین دستی چوب در کشور از جمله مهم ترین اهداف دنبال شده در این تفاهم نامه است.
در اختیار گذاشتن منابع مورد نیاز آب و خاک و تامین نهال از گونه های مناسب چوبده و سریع الرشد از جمله مواردی است که در این تفاهم نامه توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی تعهد شده است.
اجرای طرح تولید نهال و زراعت چوب به میزان یک میلیون اصله در اراضی ایستگاه تولید نهال و بذر شهید بهجت حقیقی به صورت مستقیم و یا مشارکت با بخش خصوصی نیز از جمله تعهدات سازمان منطقه آزاد ارس در تفاهم نامه است.
این طرح در زمینی به مساحت ۳۰۴ هکتار انجام می گیرد که ۲۵۱ هکتار از زمین هم اکنون آماده کشت نهال است.
تفاهم نامه تولید نهال و توسعه زراعت چوب، توسط محسن نریمان، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و داور نامدار، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیرداری آذربایجان شرقی به امضا رسیده است.