اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماق
اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماق

سرپرست اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى چاراویماق از انجام طرح کنترل نظارت بر شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقلی همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی خبر داد. اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماقبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، جبارى سرپرست اداره راهدارى و […]

سرپرست اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى چاراویماق از انجام طرح کنترل نظارت بر شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقلی همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی خبر داد.

اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماقبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، جبارى سرپرست اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى چاراویماق با اعلام این خبرگفت: طرح کنترل نظارت بر شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقلی همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی و لزوم نظارت بیشتر بر شرکت‌های حمل ونقل کالا و مسافر با مشارکت و همکاری پاسگاه‌های پلیس راه در محل پایانه‌های حمل و نقل مسافر و در سطح محور‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در این طرح عمده تخلفات از جمله تخلفات شرکت‌هاى حمل و نقل مسافر شامل جذب مسافر از روش‌های غیرمتعارف، صدور صورت وضعیت غیر مجاز، جلوگیری از صدور صورت وضعیت وسیله نقلیه دارای نقص فنی، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد مدارک معتبر است.

اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماق
سرپرست اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى چاراویماق از انجام طرح کنترل نظارت بر شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقلی همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی خبر داد.

اجرای طرح کنترل نظارت بر ناوگان حمل و نقل جاده‌ای چاراویماقبه گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، جبارى سرپرست اداره راهدارى و حمل و نقل جاده اى چاراویماق با اعلام این خبرگفت: طرح کنترل نظارت بر شرکت‌ها و ناوگان حمل و نقلی همزمان با افزایش مسافرت‌های تابستانی و لزوم نظارت بیشتر بر شرکت‌های حمل ونقل کالا و مسافر با مشارکت و همکاری پاسگاه‌های پلیس راه در محل پایانه‌های حمل و نقل مسافر و در سطح محور‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود: در این طرح عمده تخلفات از جمله تخلفات شرکت‌هاى حمل و نقل مسافر شامل جذب مسافر از روش‌های غیرمتعارف، صدور صورت وضعیت غیر مجاز، جلوگیری از صدور صورت وضعیت وسیله نقلیه دارای نقص فنی، صدور صورت وضعیت برای راننده فاقد مدارک معتبر است.

وی همچنین نظارت جدی بر شرکت‌های حمل و نقل کالا در خصوص تخلفات انجام شده در بخش حمل و نقل کالا، گفت: عدم رعایت ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم بارنامه، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، از جمله تخلفات انجام‌شده از سوی شرکت‌های حمل و نقل کالاست.

سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای چاراویماق گفت: معرفی شرکت‌های مختلف کالا از سو استفاده‌هاى احتمالى جلوگیرى و حکم قاطع برای برخورد با متخلفان صادر خواهد شد.
وی همچنین نظارت جدی بر شرکت‌های حمل و نقل کالا در خصوص تخلفات انجام شده در بخش حمل و نقل کالا، گفت: عدم رعایت ضوابط و مقررات تهیه و تنظیم بارنامه، صدور بارنامه برای وسیله نقلیه فاقد کارت معاینه فنی و وسایل ایمنی، از جمله تخلفات انجام‌شده از سوی شرکت‌های حمل و نقل کالاست.

سرپرست اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای چاراویماق گفت: معرفی شرکت‌های مختلف کالا از سو استفاده‌هاى احتمالى جلوگیرى و حکم قاطع برای برخورد با متخلفان صادر خواهد شد.