وزیر جهاد کشاورزی از مرکز پشتیبانی و مطالعات گاو بومی سراب بازدید کرد
وزیر جهاد کشاورزی از مرکز پشتیبانی و مطالعات گاو بومی سراب بازدید کرد

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود به استان آذربایجان شرقی، به همراه تعدادی از مدیران ستادی، استانی و شهرستانی این وزارت از مرکز پشتیبانی و مطالعات گاو بومی سرابی بازدید کرد. به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز مطالعات و پشتیبانی گاو بومی سرابی در […]

مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در ادامه سفر خود به استان آذربایجان شرقی، به همراه تعدادی از مدیران ستادی، استانی و شهرستانی این وزارت از مرکز پشتیبانی و مطالعات گاو بومی سرابی بازدید کرد.

به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان، مرکز مطالعات و پشتیبانی گاو بومی سرابی در شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی با هدف پرورش و حفظ نژاد گاو بومی سرابی خالص توسط بخش دولتی با اعتبار ۳۲۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی در سال ۱۳۹۷ و مبلغ ۳۵۰۰ میلیون ریال برای سال ۱۳۹۸ با حفظ ۱۰۰ راس دام فعالیت می کند.