توسعه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است  آذربایجان شرقی در طول تاریخ از استان های سرآمد تولید محصولات زراعی و باغی بوده است
توسعه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی از اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است  آذربایجان شرقی در طول تاریخ از استان های سرآمد تولید محصولات زراعی و باغی بوده است

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: توسعه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی جزو سیاست های مورد تاکید و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است. به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان،  مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در شهرستان […]

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: توسعه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی جزو سیاست های مورد تاکید و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش آناک پرس به نقل از روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی استان،  مهندس محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در مراسم افتتاح پروژه های عمرانی و تولیدی بخش کشاورزی استان آذربایجان شرقی در شهرستان مرند، به ظرفیت های طبیعی و خلقت های خداوند اشاره کرد و افزود: این ظرفیت ها در عین همراهی با طبیعت و در شاخه های مختلف اندازه و حد ندارد.

وی تاکید کرد: استفاده صحیح و بهره ور از منابع آب و خاک هم برای حفظ طبیعت و هم بهره برداری مناسب، یک ضرورت است.

مهندس حجتی بهره گیری از ظرفیت و توانمند نیروی انسانی جامعه را لازم دانست و تصریح کرد: ایران همیشه ملتی ثروتمند و قوی و به پشتوانه ابتکارات و استفاده بهینه از منابع، متکی به خود بوده است.

وی با بیان این که کشاورزی و دامداری موفق فقط از مزرعه شروع و در مزرعه تمام نمی شود، اذعات کرد: کشاورزی در زیربخش های مختلف اعم از تامین و تجهیز مواد اولیه تولید، سردخانه، فرآوری، بازاریابی، بازاررسانی  و عرضه تا سفره یک زنجیره است.

وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر این که همه زنجیره تولیدات کشاورزی باید در یک منطقه و کنار هم ایجاد و عملیاتی شود، تصریح کرد: توسعه زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی جزو سیاست های مورد تاکید و اولویت های وزارت جهاد کشاورزی است.

مهندس حجتی گفت: آذربایجان شرقی ظرفیت ها و مزیت های نسبی قابل توجهی دارد و در طول تاریخ از استان های سرآمد تولید محصولات زراعی و باغی بوده است و در زیربخش های دیگر بخش کشاورزی هم در سال های اخیر توفیقات زیادی در استان داشته ایم.