درارزیابی عملکرد بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی  اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجانشرقی به عنوان دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی انتخاب شد
درارزیابی عملکرد بیست و دومین جشنواره شهیدرجایی  اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجانشرقی به عنوان دستگاه برتر استان در جشنواره شهید رجایی انتخاب شد

 به گزارش آ«اک پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی،در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی، که با حضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریز با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره از زحمات مهندس پیام صدقی، مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی به لحاظ کسب عنوان دستگاه […]

 به گزارش آ«اک پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی،در بیست و دومین جشنواره شهید رجایی، که با حضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه تبریز با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره از زحمات مهندس پیام صدقی، مدیرکل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس آذربایجان شرقی به لحاظ کسب عنوان دستگاه برتر استانی قدردانی نمود.گفتنی است ارزیابی بیست و دومین جشنواره شهید رجایی در بین ۵۷ دستگاه اجرایی استان در حوزه شاخص های عمومی و اختصاصی و خدمات برتر انجام واداره کل نوسازی توسعه وتجهیز مدارس  آذربایجان شرقی به عنوان دستگاه اجرایی برتر در ارزیابی ستاد استانی جشنواره در گروه زیربنایی وتولیدی مورد تقدیر قرار گرفت.