گزارش تصویری/بمناسبت فرا رسیدن هفت مهر روز ایمنی و آتش نشانی/ برگزاری نمایشگاه ایمنی در مصلی حضرت امام(ره)
گزارش تصویری/بمناسبت فرا رسیدن هفت مهر روز ایمنی و آتش نشانی/ برگزاری نمایشگاه ایمنی در مصلی حضرت امام(ره)

بمناسبت فرا رسیدن هفت مهر روز ایمنی و آتش نشانی/ برگزاری نمایشگاه ایمنی در مصلی حضرت امام(ره)