به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، صورت گرفت؛ نصب تندیس سردار شهید احمد کاظمی در پارک شمیم پایداری
به همت سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری، صورت گرفت؛ نصب تندیس سردار شهید احمد کاظمی در پارک شمیم پایداری

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، تندیس سردار شهید اسلام، سرهنگ پاسدار احمد کاظمی را در پارک شمیم پایداری نصب کرد. به گزارش آناک پرس  این تندیس که پیش از این در میدان آذربایجان نصب شده بود، با اجرای عملیات عمرانی در این میدان، مجددا توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز […]

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری تبریز، تندیس سردار شهید اسلام، سرهنگ پاسدار احمد کاظمی را در پارک شمیم پایداری نصب کرد.

به گزارش آناک پرس  این تندیس که پیش از این در میدان آذربایجان نصب شده بود، با اجرای عملیات عمرانی در این میدان، مجددا توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری مکان یابی و در پارک شمیم پایداری مجددا نصب شد.