(پیشگیری بسی بهتر از درمان هست )
(پیشگیری بسی بهتر از درمان هست )

در راستای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماریها که امروزه گریبانگیر جوامع بشری هست و به شکلی ناعادلانه در حال رشد میباشد باید مسئله تغذیه را جدی گرفت زیرا اساس سلامتی هر انسانی بر مبنای تغذیه اصولی است بعضی ها گمان میبرند برای تغذیه بهتر باید پولدار بود اما این باور نسبی هست حقیقت این […]

در راستای پیشگیری از ابتلا به انواع بیماریها که امروزه گریبانگیر جوامع بشری هست و به شکلی ناعادلانه در حال رشد میباشد باید مسئله تغذیه را جدی گرفت
زیرا اساس سلامتی هر انسانی بر مبنای تغذیه اصولی است
بعضی ها گمان میبرند برای تغذیه بهتر باید پولدار بود اما این باور نسبی هست
حقیقت این است که ثروت واقعی یک انسان عقل حاکم بر اوست
(تغذیه سالم یعنی یک تغدیه بسیار ساده ) ….همین ؛
یعنی نان و آب
گندم کاملترین غذا برای انسان هاست
که به دست خداوندگار در طبیعت به ودیعه گذاشته شده
است و مظهر برکت و سلامتی ست
بیشتر واژه خوردن با ” نان ” شکل گرفته است
و نان برخواسته از بطن پر برکت گندم زاران است .
یک نان ساده با آرد استاندارد و آب جوشیده سرد شده حقیقتا یک غذای سالم است که بر طبق تحقیقات چنانکه یک انسان بیمار مدتی در حدود چهل روز مداومت بر این تغذیه ساده داشته باشد از بیماری اش به طرز شگفت انگیزی کاسته میشود و رو به بهبودی میرود .
انواع میوه ها هم که جای خود دارد
میتوان از سبزیجات و میوه ها اثری موثرتر گرفت تا استفاده بی رویه و غیر اصولی از داروهای شیمیایی !
۸۰ درصد بیماریها توهمی بیش نیست
گاها تشخیص های نادرست ؛ درمان های نادرست و نتایج تاسف بار بیماریهای زنجیره ای ؛
این ها تلنگری ست تا به خود آییم …جامعه به سوی یک بیماری عمومی در حال رشد است.
اساسا باید روی تغذیه خانواده تمرکز کرد
از خود شروع کنیم
با خانواده خود …
تزویج تغذیه درست و ساده به ویژه اگر گرفتار بیماری طولانی مدتی هستیم .

(مطلب اجتماعی ؛ فرهنگی
به منظور حفظ کرامت انسان در هستی)

حبیبه محمدی “شقایق”