رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو در گفتگو با آناک پرس افزود: اجر حمایت از محققان و پژوهشگران کمتر ازساخت بیمارستان نیست.
رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو در گفتگو با آناک پرس افزود: اجر حمایت از محققان و پژوهشگران کمتر ازساخت بیمارستان نیست.

به گزارش آناک پرس یدالله جعفری رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو افزود: نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رینوتکس یکی از ابتکار استانداری بوده و جایگاه ویژه درتوسعه علم و ترویج نوآوری در کشور از جایگاه ویژه برخوردارهست. و بستر مناسب برای محققان و پژوهشگران و صنعتگران تبدیل شده زیبایی حمایت از محققان […]

به گزارش آناک پرس یدالله جعفری رئیس هیئت مدیره احیاگران امداد صنعت نانو افزود: نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی رینوتکس یکی از ابتکار استانداری بوده و جایگاه ویژه درتوسعه علم و ترویج نوآوری در کشور از جایگاه ویژه برخوردارهست.
و بستر مناسب برای محققان و پژوهشگران و صنعتگران تبدیل شده زیبایی حمایت از محققان و پژوهشگران کمتر ازساخت بیمارستان نیست.
جعفری اظهار کرد:احیاگران امداد صنعت نانو بعنوان رینگ دانشگاه و صنعت دراین نمایشگاه در محورهای برندسازی؛ تجاری سازی؛ آسیب شناسی صنعتی و از شرکت های نوپا ،محققان دانشجویی ، دانش آموزی و ارایه دستاوردهای انجام یافته احیاگران امداد صنعت نانو در این نمایشگاه حضورخواهد داشت و حمایتهای لازم را برای جوانان فرهیخته در این صنعت خواهد کرد .
گفتنی است رینوتکس هفتمین نمایشگاه نوآوری و فن آوری ربع رشیدی ۱۳ لغایت ۱۷ آبان ماه در نمایشگاه بین الملی تبریز برگزار خواهد شد.