انتصاب‌ مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی
انتصاب‌ مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی

آناک پرس : مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در حکمی آقای مهندس یعقوب میرزایی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منصوب نمود. در این مراسم از تلاشهای آقای مهندس علیرضا بیگ پور در دوره […]

آناک پرس : مهندس اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان و سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان آذربایجان شرقی در حکمی آقای مهندس یعقوب میرزایی را به عنوان مدیر جدید روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان منصوب نمود.
در این مراسم از تلاشهای آقای مهندس علیرضا بیگ پور در دوره تصدی گری این مسئولیت قدردانی شد.