🔸مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: استفاده از سوخت زغال در چادرهای برپا شده در مناطق زلزله‌زده در روستای شالقون سراب جان زن و شوهر را گرفت. به گزارش آناک پرس، حسین عزتی متولد ۵۴ و سعیده ایرانپور متولد ۵۷ که برای گرم کردن چادر خود زغال روشن کرده بودند، دچار خفگی شدند 🔹اما امیررضا […]

🔸مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: استفاده از سوخت زغال در چادرهای برپا شده در مناطق زلزله‌زده در روستای شالقون سراب جان زن و شوهر را گرفت.

به گزارش آناک پرس، حسین عزتی متولد ۵۴ و سعیده ایرانپور متولد ۵۷ که برای گرم کردن چادر خود زغال روشن کرده بودند، دچار خفگی شدند

🔹اما امیررضا عزتی؛ نوزاد ۱۵ روزه این زن و شوهر در بیمارستان احیا شد

🔹این خانواده از ترس تکرار زمین لرزه به چادر پناه برده بودند

🔹مدیر کل مدیریت بحران استانداری به خانواده هایی که در چادرها مستقر شده اند توصیه کرد برای گرمایش از وسایل ایمن استفاده کنند.