به گزارش آناک، امدادرسانی به مردم زلزله زده همچنان ادامه دارد که یکی از ارگان‌های فعال در این زمینه، بسیج سازندگی سپاه عاشورا است. در این راستا، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذا، ۴۰ هزار بطری آب آشامیدنی، ۲ هزار تخته پتو، مواد غذایی، چادر و اقلام گرمایشی توسط بسیج سازندگی در اختیار […]

به گزارش آناک، امدادرسانی به مردم زلزله زده همچنان ادامه دارد که یکی از ارگان‌های فعال در این زمینه، بسیج سازندگی سپاه عاشورا است.

در این راستا، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرس غذا، ۴۰ هزار بطری آب آشامیدنی، ۲ هزار تخته پتو، مواد غذایی، چادر و اقلام گرمایشی توسط بسیج سازندگی در اختیار مردم زلزله زده قرار گرفته است.