دعوت مهدی بیجان به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو
دعوت مهدی بیجان به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو

به گزارش آناک‌پرس،مهدی بیجان اولین ورزشکار از استان آذربایجان شرقی میباشد که به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو دعوت میشود این اردو به مدت یه هفته در استان کرمان برگزار میشود که بعد از ارزیابی نفرات اصلی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی که در آنتالیا ترکیه برگزار میشود اعزام میشوند تنها تیم […]

به گزارش آناک‌پرس،مهدی بیجان اولین ورزشکار از استان آذربایجان شرقی میباشد که به اردوی تیم ملی کیک بوکسینگ واکو دعوت میشود این اردو به مدت یه هفته در استان کرمان برگزار میشود که بعد از ارزیابی نفرات اصلی تیم ملی جهت اعزام به مسابقات جهانی که در آنتالیا ترکیه برگزار میشود اعزام میشوند
تنها تیم ملی رشته ورزشی کیک بوکسینگ متعلق به اعضای انجمن کیک بوکسینگ واکو ایران میباشد که مورد تایید وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک هستش
کیک بوکسینگ واکو تنها کیک بوکسینگ معتبر دنیاست که نورد تایید کمیته بین المللی المپیک و شورای المپیک آسیاست،مدالهای ملی در کیک بوکسینگ بجز واکو هیچ اعتباری از نظر وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک ندارند
روابط عمومی کمیته کیک بوکسینگ واکو استان آذربایجان شرقی
خبر محمد عبادزاده