/ دربازدیداز مدارس درحال احداث بانوان خیر استان مطرح شد بانوان خیر مدرسه ساز زمینه حضور سایر اقشار را فراهم میسازند /به همراه گزارش تصویری
/ دربازدیداز مدارس درحال احداث بانوان خیر استان مطرح شد بانوان خیر مدرسه ساز زمینه حضور سایر اقشار را فراهم میسازند /به همراه گزارش تصویری

به گزارشآناک پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، پیام صدقی درحاشیه بازدیداز مدارس درحال احداث بانوان خیر درتبریز گفت: بانوی ایرانی همواره درهمه صحنه ها دوشادوش مردان حاضر و از کیان این مرزو بوم دفاع کرده اند و امروز هم درامر مدرسه سازی از پیشتازان و […]

به گزارشآناک پرس به نقل از روابط عمومی اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجانشرقی ، پیام صدقی درحاشیه بازدیداز مدارس درحال احداث بانوان خیر درتبریز گفت: بانوی ایرانی همواره درهمه صحنه ها دوشادوش مردان حاضر و از کیان این مرزو بوم دفاع کرده اند و امروز هم درامر مدرسه سازی از پیشتازان و خیران باصفا درساخت فضای ایمن برای آینده سازان بشمار میروند.
وی شورای بانوان خیّر مدرسه‌ساز استان را بازوان مهم درامرمدرسه سازی برشمرد و افزود: باید با فکر و ایده نو درجهت ایجاد محیطی سالم و شاداب بخصوص ایمن از لحاظ فضاایجاد شود. وبانوان خیر زمینه حضور سایر بانوان را در تمام اقشار و لایه‌های جامعه را دراین مقدس فراهم کنند.
صدقی با اشاره به احداث ۶۲ فضای آموزشی توسط ۴۳ بانوی خیر مدرسه ساز دراستان را نشانگر حضور فعال بانوان خیر مدرسه ساز آذربایجانشرقی در این امرمقدس بیان کرد.

گفتنی است مدیرکل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس و مسئول ستادبانوان خیرین مدرسه ساز استان و مشاور امور بانوان این اداره کل از مدرسه ۱۲ کلاسه عصمت السادات نیکدل و مدرسه استثنایی مرحوم خانم معین شقاقی بنام (مهر مادر) بازدید نمودند.