حضور مهدی بیجان در تیم ملی کیک بوکسینگ واکو جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ آنتالیا،
حضور مهدی بیجان در تیم ملی کیک بوکسینگ واکو جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ آنتالیا،

به گزارش اناک پرس مسابقات جهانی کیک بوکسینگ واکو از دوم تا دهم آذر ماه در آنتالیا ترکیه در استایلهای فول کنتاکت،کیک لایت،پوینت فایتینگ و موزیکال فرم حال برگزاریست که از استان آذربایجان شرقی مهدی بیجان در وزن ۸۴ کیلوگرم استایل کیک لایت به مبارزه خواهد پرداخت،گفتنی که تنها تیم ملی مورد تایید وزارت ورزش […]

به گزارش اناک پرس مسابقات جهانی کیک بوکسینگ واکو از دوم تا دهم آذر ماه در آنتالیا ترکیه در استایلهای فول کنتاکت،کیک لایت،پوینت فایتینگ و موزیکال فرم حال برگزاریست که از استان آذربایجان شرقی مهدی بیجان در وزن ۸۴ کیلوگرم استایل کیک لایت به مبارزه خواهد پرداخت،گفتنی که تنها تیم ملی مورد تایید وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در کیک بوکسینگ فقط واکو میباشد،کیک بوکسینگ واکو تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک میباشد که متولی وررش کیک بوکسینگ در دنیا و آسیا واکو میباشد،بعد از چن دهه عدم موفقیت استان در رشته ورزشی کیک بوکسینگ مهدی بیجان اولسن ورزشکاری است از استان که توانسته به تیم ملی راه پیدا کند.روابط عمومی کمیته کیک بوکسینگ واکو استان آذربایجان شرقیحضور مهدی بیجان در تیم ملی کیک بوکسینگ واکو جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی کیک بوکسینگ آنتالیا،مسابقات جهانی کیک بوکسینگ واکو از دوم تا دهم آذر ماه در آنتالیا ترکیه در استایلهای فول کنتاکت،کیک لایت،پوینت فایتینگ و موزیکال فرم حال برگزاریست که از استان آذربایجان شرقی مهدی بیجان در وزن ۸۴ کیلوگرم استایل کیک لایت به مبارزه خواهد پرداخت،گفتنی که تنها تیم ملی مورد تایید وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در کیک بوکسینگ فقط واکو میباشد،کیک بوکسینگ واکو تحت پوشش کمیته بین المللی المپیک میباشد که متولی وررش کیک بوکسینگ در دنیا و آسیا واکو میباشد،بعد از چن دهه عدم موفقیت استان در رشته ورزشی کیک بوکسینگ مهدی بیجان اولسن ورزشکاری است از استان که توانسته به تیم ملی راه پیدا کند.روابط عمومی کمیته کیک بوکسینگ واکو استان آذربایجان شرقی