در مسابقات کاراته کیو کوشین: سرکار خانم مجللی دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی تبریز، مقام اول کشوری را از آن خود کرد.
در مسابقات کاراته کیو کوشین: سرکار خانم مجللی دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی تبریز، مقام اول کشوری را از آن خود کرد.

به گزارش آناک پرس همزمان بابرگزاری مسابقات کاراته کیو کوشین سرکار خانم مجللی دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی تبریز، مقام اول کشوری را از آن خود در این دوره از مسابقات قهرمانی بایا کورن کاراته که چهاردهم آذر سال جاری و همزمان با روز جهانی داوطلب هلال احمر، با حضور هانشی احمد شقاقی؛ رئیس […]

به گزارش آناک پرس همزمان بابرگزاری مسابقات کاراته کیو کوشین سرکار خانم مجللی دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی تبریز، مقام اول کشوری را از آن خود در این دوره از مسابقات قهرمانی بایا کورن کاراته که چهاردهم آذر سال جاری و همزمان با روز جهانی داوطلب هلال احمر، با حضور هانشی احمد شقاقی؛ رئیس سبک های آزاد فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران و بایا کورن کاراته کشور، شیهان نوازانی؛ رئیس سبک بایا کورن کاراته و شیهان احمدی فر؛ نماینده بانوان بایا کورن کاراته کشور به میزبانی خطّه دلاور پرور آذربایجان و تبریز قهرمان پرور در خانه تکواندوی استان و در آستانه روز دانشجو برگزار شد، مجللی؛ عضو داوطلب هلال احمر و دانشجوی مرکز علمی کاربردی آتش نشانی تبریز، مقام اول کشوری در بخش کاتای بزرگسالان و مقام دوم کشوری در بخش کمیته را کسب کرد