در مراسم تجلیل از فعالان اقصادی و مدیران موفق کشوری:  از سرکار خانم پروین امینی دانشجوی رشته فنی مهندسی مدیریت بحران از دانشگاه علمی کاربردی آتش نشانی  تبریز تجلیل بعمل آمد
در مراسم تجلیل از فعالان اقصادی و مدیران موفق کشوری:  از سرکار خانم پروین امینی دانشجوی رشته فنی مهندسی مدیریت بحران از دانشگاه علمی کاربردی آتش نشانی  تبریز تجلیل بعمل آمد

به گزارش آناک پرس همزمان با اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک و تجلیل از فعالان اقصادی و مدیران موفق کشوری با حضور اساتید برجسته از کشور ترکیه  پنج شنبه ۱۴ آذرماه ۹۸در مرکز همایشهای بین المللی  صداو سیما تهران برگزار گردید. در این مراسم از مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه […]

به گزارش آناک پرس همزمان با اولین رویداد بین المللی رهبری و مدیریت کاریزماتیک و تجلیل از فعالان اقصادی و مدیران موفق کشوری با حضور اساتید برجسته از کشور ترکیه  پنج شنبه ۱۴ آذرماه ۹۸در مرکز همایشهای بین المللی  صداو سیما تهران برگزار گردید.

در این مراسم از مدیر مسئول و صاحب امتیاز هفته نامه آناک و سرپرست روزنامه روزان در استان آذربایجان شرقی و دانشجوی فنی مهندسی مدیریت بحران از دانشگاه علمی کاربردی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تبریز به عنوان مدیر موفق کشوری تجلیل بعمل آمد.