آماده تبادل فراگیر زندانیان هستیم
آماده تبادل فراگیر زندانیان هستیم

وزیر خارجه ایران در مطلبی نوشت: پس از به خانه باز گرداندن گروگان‌مان در این هفته، کاملاً برای تبادل فراگیر زندانیان آمادگی داریم. توپ در زمین ایالات متحده است. به گزارش آناک‌پرس، محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی نوشت: “پس از به خانه باز گرداندن گروگان‌مان در این هفته، کاملاً برای تبادل […]

وزیر خارجه ایران در مطلبی نوشت: پس از به خانه باز گرداندن گروگان‌مان در این هفته، کاملاً برای تبادل فراگیر زندانیان آمادگی داریم. توپ در زمین ایالات متحده است.

به گزارش آناک‌پرس، محمدجواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در توئیتی نوشت: “پس از به خانه باز گرداندن گروگان‌مان در این هفته، کاملاً برای تبادل فراگیر زندانیان آمادگی داریم. توپ در زمین ایالات متحده است. امروز بار دیگر و این بار در نشست «قلب آسیا – روند استانبول» مشغول دیپلماسی منطقه‌ای هستیم تا توان خود را برای صلح و توسعه در افغانستان در کنار هم قرار دهیم.”