پیوند میان اسکان موقت واسکان دائمی انجام گرفته است
پیوند میان اسکان موقت واسکان دائمی انجام گرفته است

مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت: پیوند میان اسکان موقت واسکان دائمی را انجام داده ایم و اگر وضع آب و هوایی اجازه دهد سرعت اسکان دائمی بیشتر خواهد شد. به گزارش آناک پرس، مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: در زلزله به وقوع پیوست در شهرستان‌های میانه و سراب حدود ۳ هزار واحد تخریب […]

مدیر کل بنیاد مسکن استان گفت: پیوند میان اسکان موقت واسکان دائمی را انجام داده ایم و اگر وضع آب و هوایی اجازه دهد سرعت اسکان دائمی بیشتر خواهد شد.

به گزارش آناک پرس، مدیر کل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی گفت: در زلزله به وقوع پیوست در شهرستان‌های میانه و سراب حدود ۳ هزار واحد تخریب ۱۰۰ در صد داشتیم، ۱۵۰۰ واحد نیازمند تعمیرات بوده و واحد‌های دامی آسیب دیده حدود ۲۰۰۰ واحد بود.وی ادامه داد: خوشبختانه در بحث اسکان موقت نزدیک به ۳۰۰ نفر درخواست کانکس و اتاقک‌های اسکان موقت داشتند که خوشبختانه تحویل مردم داده شده است

وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۷۰۰ نفر نیز اجاره بها و کمک هزینه محل سکونت از ما داشتند، اظهار داشت: مرحله اول پرداخت شده و نزدیک ۵۰۰ نفر نیز در مرحله دوم پرداخت خواهد شد ،به شرط اینکه چادرهایشان جمع شود و تحویل داده شود و محل سکونت شان اعلام شود.

مدیر کل بنیاد مسکن استان خاطر نشان کرد: در بحث آواربرداری واحد‌های مسکونی نیز بنیاد مسکن ۶۰۰ واحد از ۳۰۰۰ واحد را اوار برداری کرده است.

وی بیان کرد: خوشبختانه اسکان دائمی در روستا‌های زلزله زده آغاز شده ۱۲۰۰ واحد پی کنی انجام شده نزدیک ۲۰ واحد فونداسیون ریخته شده و نزدیک ۱۰ واحد نصب اسکلت انجام شده است.

باباپور در پایان با اشاره به اینکه پیوند میان اسکان موقت واسکان دائمی را انجام شده و اگر وضع آب و هوایی اجازه دهد سرعت اسکان دائمی بیشتر خواهد شد، بیان کرد: از مجموع ۳۰۰۰ واحد برای ۲۶۰۰ واحد در بانک‌ها تشکیل پرونده شده است، ۳۶۰ واحد صدور پروانه انجام شده است.