ملاقات سفیر ایران در ارمنستان با رئیس و هیئت نمایندگان اتاق تبریز
ملاقات سفیر ایران در ارمنستان با رئیس و هیئت نمایندگان اتاق تبریز

به گزارش آناک پرس / عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان در آغاز ماموریت خود با رئیس و اعضاء هیئت نمایندگان اتاق تبریز دیدار نمود. ♦️ دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با تاکید بر بهره مندی مناسب فعالان اقتصادی و تجاری کشور از فرصت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یادآور شد: دستگاه […]

به گزارش آناک پرس / عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان در آغاز ماموریت خود با رئیس و اعضاء هیئت نمایندگان اتاق تبریز دیدار نمود.

♦️ دکتر یونس ژائله رئیس اتاق تبریز با تاکید بر بهره مندی مناسب فعالان اقتصادی و تجاری کشور از فرصت حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یادآور شد: دستگاه دیپلماسی کشور باید شرایط و بسترهای لازم برای حل مسائل و مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی در سایر کشور ها را فراهم آورد.

🔺 رئیس اتاق تبریز عواملی همچون، عدم آشنایی فعالان اقتصادی و تجاری کشور با قوانین و مقررات کشورهای مقصد، عدم پشتیبانی مناسب دستگاه دپیلماسی از فعالان اقتصادی و تجاری، تعرض به منافع اقتصادی و تجاری فعالان اقتصادی ایران در خارج از مرزهای جغرافیایی و در بازارهای هدف را از جمله موارد و دلیل توسعه نیافتگی همکاری های دو جانبه خواند و افزود: عوامل و دلایل طرح شده از یک طرف و بی ثباتی در تصویب و اجرای قوانین و بخشنامه های داخلی سبب می شود نتوانیم به طور شایسته از منافع ملی که اولویت اصلی فعالان اقتصادی است در بازارهای خارجی را حراست نماییم.

🔺 ژائله با اشاره به حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اینکه ارمنستان تنها راه زمینی برای همکاری اقتصادی با اعضای اتحادیه است اظهار امیدواری نمود: با همکاری های اعضاء اتحادیه امکان توسعه اقتصادی اعضای حاضر در این اتحادیه اقتصادی بیش از پیش افزایش یابد.

🔺 وی فلسفه همکاری های اقتصادی و تجاری کشورها را کسب سود دو جانبه خواند و یادآور شد: تداوم همکاری های بلند مدت اقتصادی و تجاری با توجه به این فلسفه امکان پذیر خواهد بود و ما باید تلاش نمایم از ظرفیت های دو جانبه و چند جانبه کشورها در این راستا بهره برداری نماییم.

🔺 رئیس اتاق تبریز ایجاد مراکز کشت صنعت مبتنی بر کشت فرا سرزمینی در ارمنستان را از فرصت ها و پتانسیل های موجود در راستای گسترش همکاری های دو جانبه خواند و افزود: همه کشورها در تلاش هستند با تجارت برون مرزی سود مناسبی از محصولات تولیدی خود اخذ کنند ولی کشورهایی در این مسیر موفق خواهند بود که در این نوع اقدامات برای سایر کشورها هم سود در نظر گیرند.

🔺 وی برنامه ریزی عملیاتی برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای منطقه و بخصوص کشورهای همسایه را لازمه موفقیت در تجارت خواند.

♦️ عباس بدخشان ظهوری سفیر ایران در ارمنستان شناخت بیشتر ظرفیت های اقتصادی و تجاری کشور ارمنستان از طریق فعالان اقتصادی کشور را لازمه توسعه همکاری های دو جانبه خواند و یاد آور شد: با توجه به موقعیت استراتژیک کشور از ظرفیت های اقتصادی دو کشور در گسترش همکاری های دو جانبه بهره برداری مناسبی به عمل نیامده است.

🔺 سفیر ایران در ارمنستان تدوین برنامه های بلند مدت به منظور بهره برداری مناسب همکاری های اقتصادی دو جانبه به خصوص با توجه به حضور ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را یادآور شد: و اظهار امیداواری نمود: با شناخت بیشتر از بازار ارمنستان و تولید و صادرات محصولاتی با کیفیت و استانداردهای جهانی در مقایسه با سایر رقبای تجاری که در بازار این کشور حضور دارند سهم بیشتر از بازار این کشور را با توجه به ظرفیت ها و موقعیت های استراتژیک کشور و استان آذربایجان شرقی کسب نماییم.