منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در مسیر سازمانهای متعالی
منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در مسیر سازمانهای متعالی

به گزارش آناک پرس بمنظور ارزیابی و آگاهی از روند فعالیت‌های رو به بهبود واحدها و قرار گرفتن در مسیر سازمانهای متعالی، رویکردها و نتایج فعالیت های منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در قالب مدل ارزیابی تعالی سازمانی(EFQM)، مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، در افتتاحیه […]

به گزارش آناک پرس بمنظور ارزیابی و آگاهی از روند فعالیت‌های رو به بهبود واحدها و قرار گرفتن در مسیر سازمانهای متعالی، رویکردها و نتایج فعالیت های منطقه ۸ عملیات انتقال گاز در قالب مدل ارزیابی تعالی سازمانی(EFQMمورد بررسی و سنجش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، در افتتاحیه این ارزیابی، یداله بایبوردی، مدیر منطقه ۸ عملیات، ضمن ارائه گزارش عملکرد این منطقه، ارزیابی مذکور را بسیار ارزنده توصیف نمود و گفت: امیدواریم این ارزیابی بتواند فضای تبادل تجربیات را در جهت بهبود عملکردها و فرآیندها در منطقه ۸ عملیات ایجاد نماید.

بایبوردی افزود: تمامی پرسنل این منطقه سعی بر آن دارند در چارچوب فرایندهای شرکت  انتقال گاز ، در جهت انتقال پاک، ایمن، پایدار و بهره ور گاز و همچنین ارائه خدمات بهینه به ذینفعان طبق قرارداد و تحقق اهداف عالیه سازمان به نحو احسن گام بردارند.

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، فرآیند ارزیابی را فرصتی مغتنم برای مناطق عملیاتی برشمرد و اظهار کرد: ماموریت اصلی سازمان ارائه خدمات بهینه و ایمن بوده و این مهم میسر نمی شود مگر اینکه سازمان خود را با استانداردها و معیارهای تعالی سازمانی وفق دهد.

صمد بابایی، ارزیاب ارشد شرکت ملی گاز ایران ضمن ابراز خرسندی از حضور در منطقه ۸ عملیات انتقال گاز و با اشاره به اینکه مدل تعالی سازمانی با تلاش جهت بهتر شدن روند فعالیت‌های سازمان و نیز با سمت و سو دادن به اعمال مدیریت، باعث بهبود  خدمات در سازمان می‌شود؛ گفت: این مدل، امکان هم سنجی را بین شرکت های مختلف به نحوی فراهم می کند که می توان از آن به عنوان مبنای ارزشمندی برای بهره گیری از تجارب موفق سازمان برتر استفاده کرد.

در ادامه، علیرضا رحمت نژاد، رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی و مدیر تعالی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، ضمن تاکید بر اجرا و ارزیابی منویات استراتژی انتقال گاز، اهمیت تعالی و توجه بیشتر به ارتقاء عملکرد منطقه بر اساس معیارها و زیرمعیارهای الگوی تعالی سازمانی  EFQM، ارزیابی و سنجش عملکرد منطقه مطابق با منطق RADAR اظهار نمود: این ارزیابی در بازه زمانی( ۳ روزه) توسط تیم ۵ نفره در حوزه های رهبری، استراتژی، فرآیندها، سرمایه های انسانی، خدمات و مشتریان، منابع مالی و نتایج کسب و کار، فناوری و دانش، جامعه، شرکا و تامین کنندگان انجام گرفت.

گفتنی است، در این دوره ارزیابی تمامی فعالیتها، رویکردها و نتایج واحدهای منطقه ۸ عملیات انتقال گاز، طبق اظهارنامه تسلیمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نتایج آن در آینده اعلام خواهد شد.