حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب پیشرفت در کسب و کار می شود
حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب پیشرفت در کسب و کار می شود

رئیس هیات مدیره احیاگران در دیدار با مدیران ارشد سایان اقتصاد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب پیشرفت در کسب و کار می شود به گزارش آناک‌پرس، جعفری هیئت رئیس هیات مدیره احیاگران امداد صنعت ناتو در دیداربا دکترحامد همتی و مهندس هادی یعقوبی مدیران ارشد سایان اقتصاد در هفته پژوهش اظهار کرد: حمایت از […]

رئیس هیات مدیره احیاگران در دیدار با مدیران ارشد سایان اقتصاد:

حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب پیشرفت در کسب و کار می شود

به گزارش آناک‌پرس، جعفری هیئت رئیس هیات مدیره احیاگران امداد صنعت ناتو در دیداربا دکترحامد همتی و مهندس هادی یعقوبی مدیران ارشد سایان اقتصاد در هفته پژوهش اظهار کرد: حمایت از شرکتهای دانش بنیان موجب پیشرفت در کسب و کار می شود

وی گفت :شوق به کار و خلاقیت مدیران سایان اقتصادباعث شد در هفته پژوهش جلسه فنی جهت شتاب به مشاوره، آموزش ،تحقیقات ،آسیب شناسی صنعتی، پژوهش تجاری سازی، سرمایه گذاری ،هماهنگی دانشگاه با صنعت حمایت از دانش بنیان و ایجاد موزه صنعتگران ودانشمندان و نیز تورهای علمی و پژوهشی و همایش و نمایشگاه به ارایه طرح های کسب وکار و کارآفرینی حمایت از شر کت های دانش بنیان داشته باشیم.
جعفری اظهار کرد: همچنین مشاوره پذیرش شرکتهای سهامی عام استان در بورس اوراق بهادار تهران از جمله امورات مهم و در دست اقدام مشترک و برای تامین مالی طرح های توسعه شرکتهاست الویتهای جدی ماست.
رئیس هیات مدیره احیاگران امداد صنعت ناتو افزود: آرمان جدی ما اینست که هر سال چند شرکت بزرگ و شایسته استانمان را وارد بورس کنیم وتامین مالی پروژه های اقتصادی و تجاری سازی ایده های نوآورانه در قالب شرکت های دانش بنیان و راه اندازی هلدینگ های صنعتی و سرمایه گذاری از جمله فعالیت های شاخص خود قرار دهیم مدیران سایان اقتصاد و احیاگران امداد صنعت ناتو برای رونق تولید کار مشتر ک را بصورت کنسرسیوم انجام خواهیم کرد.