در راستای حمایت از حقوق کودکان  احیای محیط مطلوب در زندگی اجتماعی
در راستای حمایت از حقوق کودکان  احیای محیط مطلوب در زندگی اجتماعی

هر انسانی که به دنیا می آید در محیطی رشد پیدا میکند که حاصل مهر و تعهد پدر و مادر اوست محیط شاد صرفا محیطی مملو از امکانات به روز و سطح مالی بالا نیست که اینگونه به نظر میرسد منظور اصلی از محیط مطلوب محیطی مملو از مهربانی و احترام به همدیگر به شکلی […]

هر انسانی که به دنیا می آید در محیطی رشد پیدا میکند که حاصل مهر و تعهد پدر و مادر اوست

محیط شاد صرفا محیطی مملو از امکانات به روز و سطح مالی بالا نیست که اینگونه به نظر میرسد

منظور اصلی از محیط مطلوب محیطی مملو از مهربانی و احترام به همدیگر به شکلی انسان دوستانه و خیرخواهانه هست

در خانواده هایی که پدر و مادر ارتباط قلبی خوبی باهم دارند فرزندان مجال بیشتری برای رشد پیدا میکنند
والدینِ مدیر و عاقل که پیوندشان بر مبنای مهر به همدیگر هست و پایبند تعهدات اخلاقی و اجتماعی خویش هستند محیطی مطلوبتر در پرورش کودکان خویش فراهم می اورند

هیچ عدم تفاهمی با به دنیا امدن کودک پایان نمی پذیرد!

جوانان باید بدانند که در صورت عدم تفاهم عمیق، باید از پذیرش مسئولیت فرزند آوری خودداری کنند

در جهت حمایت از حقوق کودکان باید توجه داشت که

کودکان نباید قربانی افکار نادرست والدین خود باشند

قانون مدنی مطرح در جوامع، حتی به جنین داخل در شکم مادر حقوق معنوی و مادی قائل است

اما ایجاد زمینه مناسب -قبل از اقدام به بارداری- نیز باید ضمیمه این قانون میبود

محیط مطلوبی که شایستگی پذیرش یک موجود زنده را داشته باشد!

برای پدر و مادر شدن باید مجوز رسمی داشت

-سلامت روان مادر

-سلامت روان پدر

و همچنین

سلامت ارتباط والدین

یعنی اینکه هر پدر و مادری بدون ایجاد زمینه مناسب و مطلوب در حوزه معنوی و مادی، حق فرزند دار شدن نداشته باشد

و چنانکه قانونگذار در حیطه این اصل مهم، مقرراتی تعیین کند شاید ریشه کودکان بی سرپرست ؛ بد سرپرست ؛ کودکان خیابانی ؛ کودکان کار …به تدریج بخشکد و

جامعه ای نرمال و مطلوب تر به ثمر آید.

(کاش زادن جرم میبود مگر به شرط عشق )

حبیبه محمدی

شعر:شقایق