سهمیه بنزین معلولان مشخص شد
سهمیه بنزین معلولان مشخص شد

به گزارش آناک‌پرس،«شهرام رضایی»، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: سهمیه بنزین افرادی که کارت سوخت آن‌ها به عنوان جانبازان و معلولان تأیید شده از همین ماه  ۱۰۰ لیتر است. خودرو‌های پلاک ویژه معلولان علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه شخصی، ۴۰ لیتر بیشتر دریافت می‌کنند. برای خودرو‌های دوگانه سوز نیز […]

به گزارش آناک‌پرس،«شهرام رضایی»، مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت:

سهمیه بنزین افرادی که کارت سوخت آن‌ها به عنوان جانبازان و معلولان تأیید شده از همین ماه  ۱۰۰ لیتر است.

خودرو‌های پلاک ویژه معلولان علاوه بر ۶۰ لیتر سهمیه شخصی، ۴۰ لیتر بیشتر دریافت می‌کنند.

برای خودرو‌های دوگانه سوز نیز علاوه بر ۳۰ لیتر شخصی، ۴۰ لیتر دیگر تخصیص داده شده است که در مجموع ۷۰ لیتر می‌شود.

کارت سوخت برخی از افراد دارای معلولیت و جانباز که از نوع کارت سوخت جانبازان و معلولان نیست، باید تغییر کند.

البته سهمیه به کارت سوخت آن‌ها واریز می‌شود و تا زمانی که کارت جدید را دریافت کنند برای آن‌ها ذخیره می‌شود.