رئیس هیئت مدیره امداد صنعت نانو: شاهد وجود دستاوردهای درخشان در صنعت نانو هستیم
رئیس هیئت مدیره امداد صنعت نانو: شاهد وجود دستاوردهای درخشان در صنعت نانو هستیم

جعفری گفت: آنچه که روشن است نشان میدهد که متخصصان و دانشمندان در مسیر ناتو گام‌های اطمینان بخشی را برداشته‌اند به طوری که شاهد دستاوردهای درخشانی در صنعت هستیم. به گزارش آناک‌پرس، جعغری رئیس هیئت مدیره امداد صنعت ناتو در دیدار کارشناسان دانشگاه و صنعت، اظهار داشت: فراگیری علم نشاط، شوق و انگیزه تحقیق که […]

جعفری گفت: آنچه که روشن است نشان میدهد که متخصصان و دانشمندان در مسیر ناتو گام‌های اطمینان بخشی را برداشته‌اند به طوری که شاهد دستاوردهای درخشانی در صنعت هستیم.

به گزارش آناک‌پرس، جعغری رئیس هیئت مدیره امداد صنعت ناتو در دیدار کارشناسان دانشگاه و صنعت، اظهار داشت: فراگیری علم نشاط، شوق و انگیزه تحقیق که چندی پیش از محیط‌‌های دانشگاهی و پژوهشی به بخش‌های تولیدی و صنعت راه یافته بود دوباره از سرگرفته شده و احیاگران امداد صنعت ناتو مدل ساده و پویا به‌عنوان صنعت یار برای برقرار حرفه‌ای بین دانشگاه و صنعت در دستور کار قرار داده و از آن بهره میبرند.

وی شناخته شدن بازخورد پژوهش های انجام گرفته در صنعت ناتو را ضروری دانست و ابراز داشت: نیاز است تا با شناسایی بازخوردهای موجود در صنعت ناتو تمامی موانع موجود بر سر راه تحقیقات زیربنایی را کشف و نشانه‌گذاری کنیم.

جعفری ادامه داد: بدون تردید آنچه ما را امیدوار میکند این است که دانشگاه در حوزه صنعت در مسیر تحقیق فزونی بخشد.

وی خاطرنشان کرد: حوزه‌های تحقیقات، پژوهش و فناوری دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که خوشبختانه متخصصان و محققان کشور در راستای این مسیر اطمینان ‌بخش گام برداشته و دستاوردهای درخشانی در صنعت داشته‌اند.

جعفری با بیان اینکه تولید برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند، عنوان کرد: در راستای این موضوع صنعت نیز برای بهبود مدیریت پژوهش خود نیازمند جذب صنعت یار از محققان و دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها می‌باشد تا موتور پیشرفت صنعت را روشن کند.

وی در پایان اذعان داشت: باید به تحقیقاتی که در کشور رو به رشد هستند از منظر اقتصادی نگاه شود و حتی مدیران و بنگاه‌های خصوصی هوشمند نیز پیوسته هوای آنها را داشته باشند تا بر سرمایه‌گذاری تحقیقاتی خود بیفزایند و گوی سبقت را در این میدان از همگان بربایند.