«گاهی آنچه انسان را به نابودی میکشد جهل نیست بلکه توهم دانایی است»
«گاهی آنچه انسان را به نابودی میکشد جهل نیست بلکه توهم دانایی است»

چه بسیار داریم تحصیل کرده بیسواد! جای بسی تاسف است. سواد صرفا آن تحصیلات دانشگاهی و مدارک کارشناسی و ارشد و دکترا و …نیست که اینگونه به نظر می اید بلکه شایستگی “بودن ” به شکلی بهتر است یعنی حالت تکمیلی در فرایند “شدن ” به نحوی بهتر از آنچه که بودیم یا هستیم چنانکه […]

چه بسیار داریم تحصیل کرده بیسواد!
جای بسی تاسف است.
سواد صرفا آن تحصیلات دانشگاهی و مدارک کارشناسی و ارشد و دکترا و …نیست که اینگونه به نظر می اید بلکه شایستگی “بودن ” به شکلی بهتر است
یعنی حالت تکمیلی در فرایند “شدن ”
به نحوی بهتر از آنچه که بودیم یا هستیم
چنانکه دست به دامن تفکر نشویم ویا چنانکه اندیشیدن را الگوی “شدن” نکنیم
و در توهم تکراری شدن بمانیم که همین گونه که هستیم بهتریم و برتریم ! صددرصد بازنده ایم.
اینگونه باختن برزخ بودن است
باید که به خود آییم
گاهی بهتر است به دست خویش تلنگر بر بودنمان بزنیم
تکان دادن خویشتن بسی بهتر است تا به روزگار تادیب شدن!
کماکان سرچشمه همه گرفتاری های بشر ریشه در افکار و اعمال خویش دارد
قدرت تفکر یک انسان به قدری میتواند قوی باشد که شخصیتی جهانی برایش بسازد

اندیشیدن را بیاموزیم
چنانکه در پی زندگی بهتر با شخصیتی برتر هستیم.

حبیبه محمدی “شقایق”
مدیرعامل موسسه مهدمهر
(درحوزه پیشگیری از طلاق و حفظ کرامت بنیان خانواده)