دیدار رؤسای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آذر کیمیا خاتم و احیاگران امداد صنعت نانو  با دکتر پژوهان مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی کشور
دیدار رؤسای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آذر کیمیا خاتم و احیاگران امداد صنعت نانو  با دکتر پژوهان مدیر عامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی کشور

به گزارش اناک پرس، در حاشیه برگزاری نمایشگاه جشنواره ایده های ارزش آفرین سرکارخانم دکتر خاتمیان و یداله جعفری رؤسای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آذر کیمیا خاتم و احیاگران امداد صنعت ناتو با دکتر علی پژوهان مدیر عامل و نایب رئیس هیت مدیره شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مهندس رسولی  رئیس امور تجاری سازی […]

به گزارش اناک پرس، در حاشیه برگزاری نمایشگاه جشنواره ایده های ارزش آفرین سرکارخانم دکتر خاتمیان و یداله جعفری رؤسای هیئت مدیره شرکت دانش بنیان آذر کیمیا خاتم و احیاگران امداد صنعت ناتو با دکتر علی پژوهان مدیر عامل و نایب رئیس هیت مدیره شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و مهندس رسولی  رئیس امور تجاری سازی دیدار و گفتگوکردند.

در این دیدار صمیمی ابتدا خانم دکتر خاتمیان در مورد تامین و بومی سازی نیاز های پژوهشی و تحقیقات کاتالیست زئولیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی  اعلام آمادگی کرده و در ادامه دکتر پژوهان توانمندی شرکت های دانش بینان را خوب توصیف نمود  و پتانسیل های و امکانات آزمایشگاهی و پژوهش صنایع ملی پتروشیمی ایران اشاره کرد و افزود:  در مورد تحقق اهداف و نیازهای  کاتالیست زئولیت  صنایع ملی پتروشیمی ایران اعلام و اظهار نموده‌اند از هیچ کوششی برای بومی سازی دریغ نخواهیم کرد و جهت حمایتهای بهینه برای ایده پردازان نهایت تلاش را برای حمایت انجام خواهیم داد.