اطلاعیه شرکت توزیع برق تبریز
اطلاعیه شرکت توزیع برق تبریز

🔹شهروندان محترم به صورت جدی مصرف برق خود را کاهش دهند به گزارش آناک‌پرس، بر اساس درخواست دیسپاچینگ ملی، در خصوص کاهش بار مصرفی، در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف توسط شهروندان محترم، این شرکت مجبور به اعمال خاموشی های ناخواسته خواهد شد. روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز تاکید کرد: مشترکین محترم از ساعت […]

🔹شهروندان محترم به صورت جدی مصرف برق خود را کاهش دهند

به گزارش آناک‌پرس، بر اساس درخواست دیسپاچینگ ملی، در خصوص کاهش بار مصرفی، در صورت عدم رعایت مدیریت مصرف توسط شهروندان محترم، این شرکت مجبور به اعمال خاموشی های ناخواسته خواهد شد.

روابط عمومی شرکت توزیع برق تبریز تاکید کرد: مشترکین محترم از ساعت ۱۷ عصر امروز شنبه ۱۲ بهمن ماه از مصارف غیر ضروری خود بکاهند تا از مشکلات احتمالی پیشگیری شود.

برودت بی سابقه ی هوا در روزهای اخیر، موجب افزایش مصرف و افت فشار گاز شده که همین امر سوخت رسانی نیروگاه های کشور را با مشکل مواجه کرده است.

در این اطلاعیه آمده است: مشترکین محترم برق تبریز با کاهش مصارف غیر ضروری این شرکت را در تامین برق پایدار و مطمئن یاری رسانند.