دیدار مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان تبریز سردار نصرتی از خانواده های مددجو
دیدار مدیر عامل انجمن حمایت زندانیان تبریز سردار نصرتی از خانواده های مددجو

به گزارش آناک‌پرس، سرپرست این خانواده مدت ۷ سال است که زندان می باشد همسر وی با ۲ فرزند دختر در اتاق کوچک ۱۶ متری که به ورثه تعلق دارد زندگی میکنند که از نظز بهداشت و وضعیت مالی در شرایط سختی بسر می برند در ضمن به گفته همسایه ها و خود مددجو همیشه […]

به گزارش آناک‌پرس، سرپرست این خانواده مدت ۷ سال است که زندان می باشد همسر وی با ۲ فرزند دختر در اتاق کوچک ۱۶ متری که به ورثه تعلق دارد زندگی میکنند که از نظز بهداشت و وضعیت مالی در شرایط سختی بسر می برند در ضمن به گفته همسایه ها و خود مددجو همیشه ورثه ها مددجو را مورد آزار و اذیت قرار داده و درخواست تخلیه را دارند
انجمن از شما خیرین محترم تقاضا دارد تا با جمع آوری کمک های نقدی یک حیاط رهنی به این مددجو تامین نماید در صورت تمایل لطفا با شماره های انجمن ۳۳۸۲۶۳۲۴-۰۴۱ در ارتباط و یا واریز مبلغ به شماره حساب بانک مهر ایران ۶۰۶۳۷۳۷۰۰۴۷۴۳۶۴۵ این خانواده را خوشحال نمایند اجرتان با خدای متعال