زنان نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارند
زنان نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارند

عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی گفت‌: زنان نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارند. به گزارش آناک‌پرس، نسیم حیدری اظهارداشت: زنان سرمایه های اجتماعی هر کشوری هستند که باید مسیر رشد و تعالی آنان در حوزه های مختلف هموار گردد. وی با بیان اینکه زنان نقش مهمی در پیشرفت […]

عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی گفت‌: زنان نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارند.

به گزارش آناک‌پرس، نسیم حیدری اظهارداشت: زنان سرمایه های اجتماعی هر کشوری هستند که باید مسیر رشد و تعالی آنان در حوزه های مختلف هموار گردد.

وی با بیان اینکه زنان نقش مهمی در پیشرفت و توسعه کشور دارند گفت: مشارکت بالای زنان در امور مختلف جامعه به افزایش رسد افتصادی و توسعه در حوزه های گوناگون منجر خواهد شد.

عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید موانع پیشرفت زنان در کشور برداشته شود خاطر نشان ساخت: برای رسیدن به اهداف توسعه، حضور پررنگ زنان در مشاغل و فعالیتهای مختلف از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

حیدری خاطر نشان ساخت: در دنیای کنونی و عصر حاضر، نیل به اهداف توسعه بدون استفاده و بهره مندی از توانمندی های عظیم نیمی از پیکره جامعه، یعنی زنان، امری غیرممکن و محال است.

وی در ادامه به مهارت آموزی و توانمندسازی زنان اشاره کرد و گفت: شکی نیست که مهارت آموزی زنان به ویژه زنان روستایی در امر توسعه از جایگاه والایی برخوردار است.

عضو کمیته فرهنگی و اجتماعی جامعه اسلامی کارگران آذربایجان شرقی تصریح نمود: گام اول در راستای توانمندسازی زنان روستایی رفع نیازهای تغذیه ای، بهداشتی و آموزشی است که کمیته فرهنگی جامعه اسلامی کارگران آن را در دستور کار خود قرار داده است.

وی افزود: فراهم آوردن زمینه های لازم برای ارتقای سطح دانایی و آگاهی به منظور شناخت واقع بینانه ظرفیت ها و توانمندی های خود از دیگر اولویت هایی است که مدنظر جامعه اسلامی کارگران می باشد.

حیدری تاکید کرد: چنین شناختی برای استفاده از فرصت ها، اعاده حقوق اجتماعی و خانوادگی، آشنایی با محدودیت ها و نیازهای واقعی و همچنین تقویت خودباوری ضروری بوده و نقش مهمی در فایق آمدن بر نابسامانی های فردی، خانوادگی و اجتماعی خواهد داشت.

وی در خاتمه گفت: متاسفانه سهم زنان روستایی در نیروی کار کشور به دلیل سنتی بودن ساختار تولید و روابط کار، کمتر از مردان و همچنین کمتر از زنان و مردان کشورهای توسعه یافته است.