بازدید میدانی مدیرعامل سازمان میدین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریزاز سبزه میدان و میدان بزرگ میوه و تره بار
بازدید میدانی مدیرعامل سازمان میدین و ساماندهی مشاغل شهرداری تبریزاز سبزه میدان و میدان بزرگ میوه و تره بار

این بازدید با هدف بررسی مشکلات احتمالی و رفع آن بخاطر بارش سنگین برف و تسریع در روند اجرای برف روبی در صورت نیاز انجام گرفت، به گزارش آناک‌پرس، به نقل از امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ، مدیر عامل سازمان امروز به همراه معاون اجرایی و بهره برداری ، […]

این بازدید با هدف بررسی مشکلات احتمالی و رفع آن بخاطر بارش سنگین برف و تسریع در روند اجرای برف روبی در صورت نیاز انجام گرفت،
به گزارش آناک‌پرس، به نقل از امور ارتباطات سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز ، مدیر عامل سازمان امروز به همراه معاون اجرایی و بهره برداری ، حراست و هیئت همراه به طور اختصاصی از بخش های مختلف سبزه میدان و میدان بزرگ میوه و تره بار، جهت بررسی وضعیت و رفع مشکلات میادین میوه و تره بار بازدید کردند.
ابراهیم محمدی مدیرعامل سازمان در بازدید از میادین تحت نظارت سازمان، با اشاره به بارش سنگین برف در روزهای گذشته گفت: به همت عوامل اجرایی سازمان وضعیت عبور و مرور در این میادین مناسب می باشد و همچنین در راستای رفع مشکلات ترافیکی و مقابله با آبگرفتگی و جلوگیری از راه بندان دستورات لازم را صادر کرد.
این گزارش می افزاید؛ در این بازدید مدیرعامل سازمان از نزدیک با بهره برداران و مغازه داران سبزه میدان و میدان بزرگ میوه و تره بار گفتگو کرد و در جلسه ای که به منظور بررسی مشکلات احتمالی و رفع آن بخاطر بارش سنگین برف و تسریع در روند اجرای برف روبی با هیات امنا میدان بزرگ میوه و تره بار صورت گرفت، نسبت به رفع مشکلات مطروحه دستورات لازم از سوی مدیرعامل سازمان صادر گردید.

شایان ذکر است در جهت جلوگیری از آبگرفتگی، لایروبی کانال به طول ۶۰ متر در سبزه میدان انجام شده است..