کاهش ۳۹.۵ درصدی میانگین بارش در آذربایجان‌شرقی
کاهش ۳۹.۵ درصدی میانگین بارش در آذربایجان‌شرقی

  به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: میانگین بارش در استان در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است. بیشترین میزان بارندگی در سال آبی جاری با حدود ۱۴۶ میلی متر از چاراویماق بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۵.۳ درصد و کمترین میزان بارندگی […]

 

به گزارش آناک‌پرس، مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت:
میانگین بارش در استان در سال آبی جاری نسبت به سال آبی گذشته ۳۹.۵ درصد کاهش یافته است.

بیشترین میزان بارندگی در سال آبی جاری با حدود ۱۴۶ میلی متر از چاراویماق بوده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۳۵.۳ درصد و کمترین میزان بارندگی با ۷۱.۹ میلی متر از اسکو گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است.

میزان بارندگی ثبت شده در سال آبی جاری از شهرستان تبریز ۸۵.۳ میلی متر بوده که نسبت به سال آبی گذشته در همین مدت ۵۱.۹ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۳.۴ درصد معادل ۲۶ میلی متر کاهش یافته است.